بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق راهنمای نگارش (انواع اظهارنامه_شکوائیه)
راهنمای نگارش (انواع اظهارنامه_شکوائیه)
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

راهنمای نگارش (انواع اظهارنامه_شکوائیه)

جعفر اخترنیا

80,000 تومان

منطبق با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392/2/1

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

جعفر اخترنیا

سال انتشار

1396

نوبت انتشار

3

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

288

تیراژ

1000

شابک

9786006558547

 

فصل اول / اظهارنامه
نمونه عقود و تعهدات مواد 109 الی 824 قانون مدنی
نمونه اظهارنامه به همسایه / رجوع از اذن قبلی در احداث بنا روی دیوار
نمونه اظهارنامه برای متجاوز به حریم املاک
نمونه اظهارنامه برای فروشنده مال غیر منقول
نمونه اظهارنامه برای متعهد جهت ایفا تعهد
نمونه اظهارنامه برای وراث فروشنده متوفی به منظور تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه اظهارنامه برای خریدار و اعلام تحقق شرط فاسخ
نمونه اعلام فسخ قرارداد به لحاظ خیار شرط صفت و مطالبه ثمن
نمونه اظهارنامه برای طرف معامله به منظور اجرای شرط فعل
نمونه اظهارنامه برای خریداری به منظور فسخ معامله به علت عدم معرفی ضامن
نمونه اظهارنامه برای متعاملین فضولی و رد معامله
نمونه اظهارنامه برای مطالبه وجه که بدون قصد تبرع پرداخت شده است
نمونه اظهار نامه مطالبه وجه از کسی که آن را بدون حق اخذ نموده است
نمونه اظهارنامه برای متصرفین غاصب
نمونه مطالبه اجرت و حق العمل از طرف عامل
نمونه اظهارنامه – فسخ معامله از طرف فروشنده به علت زیادی مساحت مبیع
نمونه اظهارنامه- مطالبه مبیع زیاده از مقدار معین از خریدار
نمونه اظهارنامه – اخطار قانونی به بایع جهت تحویل و تسلیم مبیع
نمونه پاسخ به اظهارنامه – مطالبه به ثمن مبیع از خریدار
نمونه اظهارنامه فسخ معامله از طرف خریدار به علت عدم معرفی ضامن برای درک مبیع از طرف فروشنده
نمونه اظهارنامه
نمونه اظهارنامه فسخ معامله
نمونه اظهارنامه ثمن معامله از خریدار
نمونه اظهارنامه – اعلام تودیع ثمن معامله به صندوق دادگستری
نمونه اظهار نامه – فسخ معامله حیوان از طرف خریدار
نمونه اظهار نامه – فسخ معامله به لحاظ خیار رویت
نمونه اظهار نامه – فسخ معامله به لحاظ خیار تخلف
نمونه اظهار نامه – فسخ معامله از طرف فروشنده
نمونه اظهار نامه – فسخ معامله از طرف خریدار
نمونه اظهارنامه – مطالبه ارش مبیع معیوب
نمونه اظهارنامه – مطالبه ثمن معامله به قسمتی از مبیع که باطل اعلام شده است
نمونه اظهارنامه – از طرف مستاجر و درخواست تسلیم عین مستاجره
نمونه اظهارنامه – فسخ عقد اجاره از طرف موجر به لحاظ استعمال عین مستاجره
نمونه اظهارنامه – مطالبه اجرت المثل از مستاجر به علت انقضا مدت اجاره
نمونه اظهارنامه – مطالبه هزینه تعمیرات در عین مستاجره از موجر
نمونه پاسخ به اظهارنامه ابلاغی
نمونه اظهارنامه – فسخ عقد مزارعه از طرف عامل به لحاظ جهل
نمونه اظهارنامه – فسخ عقد مزارعه از طرف عامل به لحاظ جهل
نمونه اظهارنامه درخواست تقسیم مال شرکه
نمونه پاسخ به اظهارنامه و ارسال نظر
نمونه اظهارنامه – مطالبه طلب
نمونه اظهارنامه – رجوع از هبه

فصل دوم: اظهارنامه دعاوی خانوادگی

نمونه مطالبه مهر / سکه بهار آزادی
نمونه مطالبه نفقه
نمونه اظهار نامه از طرف زوج
نمونه اظهارنامه تهیه مسکن مستقل از طرف زوجه
نمونه اظهارنامه مطالبه هدایای نامزدی از طرف پسر
نمونه اظهارنامه مطالبه مازاد از نصف مهر المسمی از طرف زوج سابق
نمونه اظهارنامه – فسخ نکاح از طرف یکی از زوجین به علت فقدان وصف
نمونه اظهارنامه – فسخ نکاح از طرف زوج

فصل سوم: اظهارنامه (چک / سفته / دیون عادی)

نمونه اظهارنامه – مطالبه وجه چک از صادرکننده
نمونه اظهارنامه – مطالبه وجه چک از ضامن
نمونه اظهارنامه مطالبه وجه سفته از متعهد
نمونه اظهارنامه از طرف وکیل و مطالبه وجه سفته از ضامن
نمونه اظهارنامه – مطالبه وجه به استناد سند عادی توسط وکیل

فصل چهارم / اظهارنامه شرکت ها

نمونه اظهارنامه – اعلام بطلان معامله (سهم الشرکه) در شرکت تضامنی
نمونه اظهارنامه از طرف احد از سهامداران در خصوص غیر قانونی بودن معامله سهم الشرکه در شرکت
نمونه اظهارنامه از طرف احد از سهامداران در خصوص بی اعتباری صورت جلسه مجمع عمومی عادی راجع به افزایش سرمایه
نمونه اظهارنامه – اخطار به شرکت سهامی............ در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عادی سالانه

فصل پنجم / اظهارنامه «سایر موارد»

نمونه اظهارنامه – از طرف شریک مال غیرمنقول مشاعی از طرف وکیل
نمونه اظهارنامه – اخطار قانونی به امین
نمونه اظهارنامه – درخواست استرداد لاشه چک
نمونه اظهارنامه – از طرف زوج جهت حضانت طفل مشترک
نمونه اظهارنامه – اعلام افتتاح حساب برای زوجه ای که حق حبس دارد از طرف وکیل
نمونه اظهارنامه – مطالبه مال امانی از امین
نمونه اظهارنامه – مطالبه وجه از مضمون عنه از طرف ضامن
نمونه اظهارنامه – مطالبه مهر از طرف زوجه دارای حق حبس
نمونه اظهارنامه – الزام به تمکین زوجه ای که دارای حق حبس بوده است و پاسخ آن
فصل ششم – شروع دعاوی مختلف و مرتبط حقوقی
نمونه پاسخ به اظهارنامه
نمونه شکواییه
نمونه قرار منع تعقیب، دادسرای عمومی و انقلاب
نمونه تایید قرار منع تعقیب معترض علیه در دادگاه
نمونه پاسخ اداره ثبت به استعلام گردش ثبتی دادگاه
نمونه شکواییه

فصل هفتم: انواع شکواییه منطبق با قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 27/09/1390

استعمال مشروبات الکلی به صورت علن
عدم استرداد طفل
ضرب و جرح عمدی توسط شوهر
افترا/ قذف/توسط شوهر
ترک انفال
اعمال منافی عفت
ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی قهری
ازدواج دائم بدون ثبت در دفتر خانه رسمی ازدواج
تدلیس در ازدواج
هتک حرمت
ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری
به طرفیت دفترخانه ازدواج به دلیل تخلف در ثبت ازدواج دوم بدون اجازه دادگاه
قوادی
قذف
بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی
قتل شبه عمدی ناشی از تصادف خودرو (بدون گواهینامه)
قتل غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی از ناحیه اولیا متوفی
قتل غیرعمد- ناشی از حوادث رانندگی از ناحیه اولیا متوفی
تغییر شماره شاسی خودرو
رانندگی بدون گواهینامه
نمونه عدم اعلام سرقت /مفقودیت / پلاک خودرو
تغییر پلاک / شاسی و... خودروی ابتیاعی بدون مجوز
قتل شبه عمد بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی
چک بلامحل
خیانت در امانت
سوءاستفاده از مهر یا برگ سفید امضاء بدون مجوز
خیانت در امانت (جعل معنوی)
خیانت در امانت
استعمال – تصاحب – تلف – مفقود نمودن اموال منقول یا غیرمنقول
اخذ سند یا نوشته یا امضا بصورت جبری با اکراه و تهدید
نمونه قرار دادن آلات جرم برای متهم جلوه دادن
نمونه قراردادن آلات جرم در جیب دیگری برای متهم جلوه دادن وی
ورود غیرقانونی مامور به منزل
ورود طلبکار همراه مامور به داخل خانه
اقدام به قتل عمل
تهدید به قتل فروش مال توقیفی
املاک مالک به فروش توسط افراد صاحب منصب دولتی
نمونه «شکایت خلاف واقع» سو استفاده از حق تظالم
نمونه «شکایت خلاف واقع» سو استفاده از حق تظلم
نمونه «شکایت خلاف واقع» سو استفاده از حق تظلم
تصرف عدوانی توام با ابتنا
تصرف عدوانی
تصرف عدوانی توام با ابتنا
ایجاد مزاحمت ملکی (ممانعت از حق)
ممانعت از حق
ورود به عنف / تخریب
مسموم نمودن حیوانات
کشتن 2 راس گاو متعلق به غیر
چراندن محصول
تخریب و آتش زدن محصول گندم
ایجاد حریق عمدی
تخریب عمدی اشیا منقول / غیرمنقول
تحصیل منافع غیر «اجاره»
تغییر غیرقانونی کاربری اراضی /شاکی
اداره جهاد کشاورزی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی
ربایش مال غیر سند اتومبیل
کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر زمین
انتقال مال غیر
انشعاب غیرمجاز آب
انشعاب غیرمجاز برق
سرقت مقرون به آزار و اذیت به وسیله چاقو
سرقت
سرقت در شب با سلاح گرم
افشا سر شهادت کذب
مزاحمت تلفنی
آدم ربایی و اخذ سند با زور و تهدید
آدم ربایی توام به ملامسه
ضربه ای که باعث زوال عقل شده است
ضربه ای که باعث نقصان یکی از حواس شده است
آزاد و اذیت بدنی متهم مواد مخدر توسط ماموران
تظاهر و قدرت نمایی به وسیله چاقو به منظور اخاذی
ضرب و حرج عمدی با چاقو
شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به نقص عضو
شرکت در نزاع و دسته جمعی منجر به ضرب و جرح
مزاحمت به وسیله چاقو –تظاهر
و قدرت نمایی / فحاشی
اخاذی به وسیله چاقو
اخلال در نظم و آرامش عمومی
توهین و فحاشی
ربا
نزول
تفخیذ توام با آدم ربایی
لواط مستوجب حد
زنای به عنف با تهدید چاقو همراه با ضرب و جرح
ارتکاب عمل منافی عفت دون زنا
استفاده از اسکناس جعلی
استفاده و استعمال اسکناس جعلی
فروش سکه تقلبی
جعل سند عادی
خراشیدن سند رسمی
بازداشت غیرقانونی توسط مقام قضایی و مامور
بازداشت غیرقانونی توسط مامور
بازداشت غیرقانونی توسط مقام قضایی
ورود به منزل بدون اجازه از مقام قضایی
ضرب و جرح جهت اخذ اقرار توسط مامور / مامورین
تمرد نسبت به مامورین دولت
بازداشت غیرقانونی توسط مامور
زندانی که پس از اتمام مرخصی خود را معرفی ننموده است
سهل انگاری مامور منجر به فرار متهم یا زندانی
مساعدت مامور جهت فرار زندانی که حکم آن مجازات اعدام – رجم – صلب / یازندان سه تا ده سال یا ده سال به بالاست
مساعدت مامور جهت فرار زندانی محکوم به پرداخت / دیه / مال
علیه مامور / مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری فردی بوده که در اجرای وظیفه مسامحه و اهمال نموده است
مسامحه و اهمال مامور به قصد مساعدت در فرار متهم
اختفا و مساعدت جهت فرار متهم یا محکوم به اعدام یا رجم یا قصاص و امثالهم
سرقت و قتل عمدی / خرید مال مسروقه
قتل عمد
قتل عمد بوسیله چاقو
مظنون به قتل
کور نمودن عمدی چشم (قصاص)
قطع یا بریدن گوش
بریده شدن بینی (قصاص)
بریده شدن نوک زبان(قصاص)
شکستن دندان (قصاص)
جعل مدرک تحصیلی
اقدام به دریافت سند از محجور
حفاری غیرمجاز جهت کشف اموال تاریخی – فرهنگی
نبش قبر (اقلیت های دینی)
نشر اکاذیب (فوتبال)
انتشار هجو به (انتخابات)
استفاده از اطفال صغیر یا غیر رشید
جهت تکدی گری

فصل هشتم: ضمائم

فصل نهم: آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور «هزینه دادرسی»

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه