بستن

مرتب سازی :
- مبانی مهندسی گل حفاری ارسال فوری% حراج 10

مبانی مهندسی گل حفاری

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- پالایش نفت و گاز فرایند و فرآورده ارسال فوری% حراج 10

پالایش نفت و گاز فرایند و فرآورده

 • 250,000 تومان
 • 225,000 تومان
- سیمان حفاری عملیات سیمان کاری % حراج 10

سیمان حفاری عملیات سیمان کاری

 • 200,000 تومان
 • 180,000 تومان
- مهندسی و ساخت چاه % حراج 10

مهندسی و ساخت چاه

 • 630,000 تومان
 • 567,000 تومان
- مبانی چاه‌پیمایی در صنایع نفت و گاز % حراج 10

مبانی چاه‌پیمایی در صنایع نفت و گاز

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت و گاز % حراج 10

تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت و گاز

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- اصول مقدماتی مهندسی حفاری نفت % حراج 10

اصول مقدماتی مهندسی حفاری نفت

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- مطالعات توسعه و مهندسی نفت % حراج 10

مطالعات توسعه و مهندسی نفت

 • 90,000 تومان
 • 81,000 تومان
- فناوری نانو و شیمی کوانتومی % حراج 10

فناوری نانو و شیمی کوانتومی

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- نفت از پیدایش تا پالایش % حراج 10

نفت از پیدایش تا پالایش

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- سیری بر تاریخ نفت ایران % حراج 10

سیری بر تاریخ نفت ایران

 • 160,000 تومان
 • 144,000 تومان
- مبانی چاه پیمایی در صنایع نفت و گاز % حراج 10

مبانی چاه پیمایی در صنایع نفت و گاز

 • 250,000 تومان
 • 225,000 تومان
- دینامیک سیالات محاسباتی با نرم افزار % حراج 10

دینامیک سیالات محاسباتی با نرم افزار

 • 20,000 تومان
 • 18,000 تومان
- خواص سنگ های مخازن نفت و گاز جلد دوم % حراج 10

خواص سنگ های مخازن نفت و گاز جلد دوم

 • 285,000 تومان
 • 256,500 تومان
- زمین شناسی تحت الارضی پایه ای % حراج 10

زمین شناسی تحت الارضی پایه ای

 • 380,000 تومان
 • 342,000 تومان