بستن

مرتب سازی :
- پلیمرها در صنعت خودرو % حراج 10

پلیمرها در صنعت خودرو

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- هدایت گرمایی (حرارتی) % حراج 10

هدایت گرمایی (حرارتی)

 • 400,000 تومان
 • 360,000 تومان
- دستور العمل های طراحی روش ها و بازرسی جوش % حراج 10

دستور العمل های طراحی روش ها و بازرسی جوش

 • 180,000 تومان
 • 162,000 تومان
- اصول و مبانی طراحی روبات % حراج 10

اصول و مبانی طراحی روبات

 • 180,000 تومان
 • 162,000 تومان
- MATLAB برای همه % حراج 10

MATLAB برای همه

 • 250,000 تومان
 • 225,000 تومان
- مرجع پیشرفته SolidWorks % حراج 10

مرجع پیشرفته SolidWorks

 • 85,000 تومان
 • 76,500 تومان
- مهندسی استاتیک PRINCIPLES OF STATICS % حراج 10

مهندسی استاتیک PRINCIPLES OF STATICS

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- آموزش کاربردی نرم افزار CARSIM % حراج 10

آموزش کاربردی نرم افزار CARSIM

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان