بستن

مرتب سازی :
- تقویم کاربردی وکیل 1403 ارسال فوری

تقویم کاربردی وکیل 1403

 • 170,000 تومان
- تاثیرجنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق ایران ارسال فوری% حراج 10

تاثیرجنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق ایران

 • 120,000 تومان
 • 108,000 تومان
- حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و دوم) ارسال فوری% حراج 10

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و دوم)

 • 865,000 تومان
 • 778,500 تومان
- ترجمه قانون مدنی ترکیه ارسال فوری% حراج 10

ترجمه قانون مدنی ترکیه

 • 245,000 تومان
 • 220,500 تومان
- حقوق استدلالی املاک و اراضی پرسش و پاسخ های موضوعی ارسال فوری% حراج 10

حقوق استدلالی املاک و اراضی پرسش و پاسخ های موضوعی

 • 499,000 تومان
 • 449,100 تومان
- ضوابط حاکم بر امهال تسهیلات بانکی ارسال فوری% حراج 10

ضوابط حاکم بر امهال تسهیلات بانکی

 • 399,000 تومان
 • 359,100 تومان
- داوری داخلی ارسال فوری% حراج 10

داوری داخلی

 • 399,000 تومان
 • 359,100 تومان
- محشای قانون مجازات اسلامی ارسال فوری% حراج 10

محشای قانون مجازات اسلامی

 • 485,000 تومان
 • 436,500 تومان
- کمیسیون های شهرداری % حراج 10

کمیسیون های شهرداری

 • 280,000 تومان
 • 252,000 تومان
- حقوق رقابت و آیین دادرسی آن ارسال فوری% حراج 10

حقوق رقابت و آیین دادرسی آن

 • 540,000 تومان
 • 486,000 تومان
- آموزش کاربردی وظایف مدیران دفاتر حقوقی % حراج 10

آموزش کاربردی وظایف مدیران دفاتر حقوقی

 • 355,000 تومان
 • 319,500 تومان
- هرگز ها در وکالت ارسال فوری% حراج 10

هرگز ها در وکالت

 • 90,000 تومان
 • 81,000 تومان
- محشی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی % حراج 10

محشی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

 • 370,000 تومان
 • 333,000 تومان
- راهنمای نگارش لوایح فن دفاع 5 حقوقی و کیفری ارسال فوری% حراج 10

راهنمای نگارش لوایح فن دفاع 5 حقوقی و کیفری

 • 500,000 تومان
 • 450,000 تومان
- راهنمای نگارش لوایح فن دفاع 4 حقوق تجارت ارسال فوری% حراج 10

راهنمای نگارش لوایح فن دفاع 4 حقوق تجارت

 • 680,000 تومان
 • 612,000 تومان
- راهنمای نگارش لوایح فن دفاع 3 کیفری ارسال فوری% حراج 10

راهنمای نگارش لوایح فن دفاع 3 کیفری

 • 520,000 تومان
 • 468,000 تومان
- حقوق قراردادها و حقوق تعهدات تطبیقی % حراج 10

حقوق قراردادها و حقوق تعهدات تطبیقی

 • 190,000 تومان
 • 171,000 تومان
- گزیده آرای حقوقی % حراج 10

گزیده آرای حقوقی

 • 354,000 تومان
 • 318,600 تومان
- حقوق کیفری عمومی معاونت و شروع به جرم % حراج 10

حقوق کیفری عمومی معاونت و شروع به جرم

 • 110,000 تومان
 • 99,000 تومان
جستجوی محصولات
وضعیت موجودی محصولات
دسته بندی
از تا
دسته بندی ها