بستن

مرتب سازی :
- حقوق قراردادها_حقوق مدنی3 % حراج 10

حقوق قراردادها_حقوق مدنی3

 • 240,000 تومان
 • 216,000 تومان
- غبن در قراردادها ارسال فوری% حراج 10

غبن در قراردادها

 • 55,000 تومان
 • 49,500 تومان
- قراردادها % حراج 10

قراردادها

 • 1,000,000 تومان
 • 900,000 تومان
- حقوق خانواده (2) حقوق فرزندان و انحلال نکاح % حراج 10

حقوق خانواده (2) حقوق فرزندان و انحلال نکاح

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- حقوق قراردادها ارسال فوری% حراج 10

حقوق قراردادها

 • 280,000 تومان
 • 252,000 تومان
- آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران ارسال فوری% حراج 10

آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران

 • 1,050,000 تومان
 • 945,000 تومان
- رساله ی عملی در حقوق قرارداد ها (جلد اول) ارسال فوری% حراج 10

رساله ی عملی در حقوق قرارداد ها (جلد اول)

 • 250,000 تومان
 • 225,000 تومان
- حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی ارسال فوری% حراج 10

حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی

 • 450,000 تومان
 • 405,000 تومان
- تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی % حراج 10

تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- قراردادهای اداری % حراج 10

قراردادهای اداری

 • 225,000 تومان
 • 202,500 تومان
- وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز % حراج 10

وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز

 • 24,000 تومان
 • 21,600 تومان
- قواعد عمومی قراردادها % حراج 10

قواعد عمومی قراردادها

 • 28,000 تومان
 • 25,200 تومان
- تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد % حراج 10

تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

 • 22,000 تومان
 • 19,800 تومان
- کلیات حقوق تعهدات % حراج 10

کلیات حقوق تعهدات

 • 40,000 تومان
 • 36,000 تومان
- راهنمای تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی % حراج 10

راهنمای تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی

 • 22,000 تومان
 • 19,800 تومان
جستجوی محصولات
وضعیت موجودی محصولات
دسته بندی
از تا
دسته بندی ها