بستن

مرتب سازی :
- ترمینولوژی حقوقی پیمانکاری % حراج 10

ترمینولوژی حقوقی پیمانکاری

 • 140,000 تومان
 • 126,000 تومان
- آیین تنظیم قرارداد پیمانکاری % حراج 10

آیین تنظیم قرارداد پیمانکاری

 • 160,000 تومان
 • 144,000 تومان
- کاربرد ‌لاستیک بازیافتی در راه سازی % حراج 10

کاربرد ‌لاستیک بازیافتی در راه سازی

 • 180,000 تومان
 • 162,000 تومان
- ماشین آلات ساختمانی % حراج 10

ماشین آلات ساختمانی

 • 165,000 تومان
 • 148,500 تومان
- تونل‌سازی در سنگ‌های سست ارسال فوری% حراج 10

تونل‌سازی در سنگ‌های سست

 • 220,000 تومان
 • 198,000 تومان
- نقشه‌کشی صنعتی % حراج 10

نقشه‌کشی صنعتی

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- مدیریت استراتژیک پروژه های عمرانی % حراج 17

مدیریت استراتژیک پروژه های عمرانی

 • 150,000 تومان
 • 125,000 تومان
- سنت های مدرن معماری معاصر در هندوستان % حراج 10

سنت های مدرن معماری معاصر در هندوستان

 • 250,000 تومان
 • 225,000 تومان
- آنالیزه ساز های روسازی % حراج 10

آنالیزه ساز های روسازی

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- اصول مهندسی طراحی پل % حراج 10

اصول مهندسی طراحی پل

 • 270,000 تومان
 • 243,000 تومان
- تحلیل مسایل ژئوتکنیک با PLAXIS % حراج 10

تحلیل مسایل ژئوتکنیک با PLAXIS

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- مرجع کاربردی OpenSees % حراج 10

مرجع کاربردی OpenSees

 • 79,500 تومان
 • 71,550 تومان
- راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2019 % حراج 10

راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2019

 • 47,500 تومان
 • 42,750 تومان
- مرجع کامل AUTODESK 3DS MAX 2019 % حراج 10

مرجع کامل AUTODESK 3DS MAX 2019

 • 79,500 تومان
 • 71,550 تومان
- مدل سازی و تحلیل پروژه های ژئوتکنیک با FLAC % حراج 10

مدل سازی و تحلیل پروژه های ژئوتکنیک با FLAC

 • 85,000 تومان
 • 76,500 تومان