بستن

مرتب سازی :
- فتوشاپ را آسان بیاموزیم جلد اول % حراج 10

فتوشاپ را آسان بیاموزیم جلد اول

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- فتوشاپ را آسان بیاموزیم جلد دوم % حراج 10

فتوشاپ را آسان بیاموزیم جلد دوم

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- ریاضیات گسسته % حراج 10

ریاضیات گسسته

 • 50,000 تومان
 • 45,000 تومان
- راهنمای جامع ویندوز 2008 سرور % حراج 10

راهنمای جامع ویندوز 2008 سرور

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- راهنمای جامع EXCEL 2010 % حراج 10

راهنمای جامع EXCEL 2010

 • 130,000 تومان
 • 117,000 تومان
- آموزش جامع WINDOWS8.1 % حراج 10

آموزش جامع WINDOWS8.1

 • 300,000 تومان
 • 270,000 تومان
- آشنایی با الگوریتم ها % حراج 10

آشنایی با الگوریتم ها

 • 100,000 تومان
 • 90,000 تومان
- اصول و مبانی سیستم های هوشمند کنترل و bms % حراج 10

اصول و مبانی سیستم های هوشمند کنترل و bms

 • 250,000 تومان
 • 225,000 تومان
- خودآموز و مرجع کامل logo % حراج 10

خودآموز و مرجع کامل logo

 • 200,000 تومان
 • 180,000 تومان
- بازی سازی در #c % حراج 10

بازی سازی در #c

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- آموزش تصویری word 2013 % حراج 10

آموزش تصویری word 2013

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- برنامه نویسی Android برای تکنولوژی های جدید % حراج 10

برنامه نویسی Android برای تکنولوژی های جدید

 • 47,500 تومان
 • 42,750 تومان
- مباحث پیشرفته در داده کاوی % حراج 10

مباحث پیشرفته در داده کاوی

 • 475,000 تومان
 • 427,500 تومان
- برنامه نویسی Excel VBA % حراج 10

برنامه نویسی Excel VBA

 • 39,500 تومان
 • 35,550 تومان
- مرجع کامل Linux % حراج 10

مرجع کامل Linux

 • 52,500 تومان
 • 47,250 تومان
- Adobe Photoshop CC 2019 % حراج 10

Adobe Photoshop CC 2019

 • 82,500 تومان
 • 74,250 تومان
- آموزش جامع PHP با مثال های متنوع و کاربردی % حراج 10

آموزش جامع PHP با مثال های متنوع و کاربردی

 • 49,500 تومان
 • 44,550 تومان
- خودآموز تصویری Adobe InDesign cc 2018 % حراج 10

خودآموز تصویری Adobe InDesign cc 2018

 • 42,500 تومان
 • 38,250 تومان
- فرمول ها و توابع Excel % حراج 10

فرمول ها و توابع Excel

 • 37,500 تومان
 • 33,750 تومان
- پردازش تصویر با OpenCV و پایتون % حراج 10

پردازش تصویر با OpenCV و پایتون

 • 200,000 تومان
 • 180,000 تومان
- LabVIEW برای همه % حراج 10

LabVIEW برای همه

 • 49,500 تومان
 • 44,550 تومان
- خودآموز تصویری Microsoft Office Excel 2019 % حراج 10

خودآموز تصویری Microsoft Office Excel 2019

 • 85,000 تومان
 • 76,500 تومان
فیلتر ها
فقط نمایش کالاهای موجود
از تا