بستن

مرتب سازی :
- مجموعه حقوق عمومی کتاب جامع دکتری دو جلدی % حراج 10

مجموعه حقوق عمومی کتاب جامع دکتری دو جلدی

 • 1,010,000 تومان
 • 909,000 تومان
- حقوق اداری 1 و 2 % حراج 10

حقوق اداری 1 و 2

 • 200,000 تومان
 • 180,000 تومان
- حقوق کار (جلد اول) % حراج 10

حقوق کار (جلد اول)

 • 122,000 تومان
 • 109,800 تومان
- حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت ) % حراج 10

حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت )

 • 200,000 تومان
 • 180,000 تومان
- حقوق کار % حراج 10

حقوق کار

 • 340,000 تومان
 • 306,000 تومان
- حقوق اداری % حراج 10

حقوق اداری

 • 220,000 تومان
 • 198,000 تومان
- حقوق اداری ارسال فوری% حراج 10

حقوق اداری

 • 500,000 تومان
 • 450,000 تومان
- حقوق کار(دوره مقدماتی) % حراج 10

حقوق کار(دوره مقدماتی)

 • 230,000 تومان
 • 207,000 تومان
- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ارسال فوری% حراج 10

حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران

 • 240,000 تومان
 • 216,000 تومان
- حقوق عمومی و نظریه سیاسی % حراج 10

حقوق عمومی و نظریه سیاسی

 • 125,000 تومان
 • 112,500 تومان
- نظم عمومی در حقوق اساسی ایران % حراج 10

نظم عمومی در حقوق اساسی ایران

 • 27,000 تومان
 • 24,300 تومان
- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ارسال فوری% حراج 10

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

 • 495,000 تومان
 • 445,500 تومان
- حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی ارسال فوری% حراج 10

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

 • 155,000 تومان
 • 139,500 تومان
- حقوق کار (1 ) % حراج 10

حقوق کار (1 )

 • 122,000 تومان
 • 109,800 تومان
- حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم) % حراج 10

حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)

 • 26,000 تومان
 • 23,400 تومان
- حقوق اداری تطبیقی ( جلد اول) % حراج 10

حقوق اداری تطبیقی ( جلد اول)

 • 22,000 تومان
 • 19,800 تومان
- حقوق کار (جلد دوم ) % حراج 10

حقوق کار (جلد دوم )

 • 47,000 تومان
 • 42,300 تومان
- نحوه نظارت دیوان عدالت اداری % حراج 10

نحوه نظارت دیوان عدالت اداری

 • 35,000 تومان
 • 31,500 تومان
- مقالی از عوارض شهرداری ها % حراج 10

مقالی از عوارض شهرداری ها

 • 40,000 تومان
 • 36,000 تومان
- درآمدی بر حقوق عمومی % حراج 10

درآمدی بر حقوق عمومی

 • 20,000 تومان
 • 18,000 تومان
جستجوی محصولات
وضعیت موجودی محصولات
دسته بندی
از تا
دسته بندی ها