بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

اصول دانشگاهی اسناد تجاری

سیده‌نرگس فاطمی

20,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

آوا

نام مولف

سیده‌نرگس فاطمی

سال انتشار

1398

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

9786003465398

اصول دانشگاهی اسناد تجاری

فهرست مطالب :

 

فصل اول: مفهوم شناسی... 7

گفتار اول: تاریخچه. 7

گفتار دوم - اسناد تجاری.. 9

بخش اول : اعتبار اسناد رسمی و عادی.. 9

محتویات و مندرجات  اسناد. 10

الف -  محتویات سند. 10

ب-  مندرجات سند. 10

بخش دوم : اسناد تجاری و مدنی.. 10

الف -  اسناد تجاری.. 11

ب - اسناد مدنی.. 11

بخش  سوم : ویژگی‌های اسناد تجاری.. 12

الف  - سندیت داشتن... 12

ب - قابل ظهرنویسی بودن.. 12

ج - دارا بودن سررسید. 12

ه - موضوع اسناد تجاری.. 13

د - وسیله پرداخت هستند. 13

و - وسیله کسب اعتبار هستند. 13

بخش چهارم: مزایای اسناد تجاری.. 14

الف - مسئولیت تضامنی داشتن مسئولان سند تجاری.. 14

ب -  تأمین خواسته بدون ابلاغ خسارت احتمالی.. 15

شرایط تأمین خواسته: 15

ج- امکان انتخاب دادگاه صالح.. 16

1 - صلاحیت محلی... 17

2- صلاحیت ذاتی.. 17

بخش  پنجم : اصول حاکم  بر اسناد تجاری.. 18

الف - اصل استقلال امضاءها 18

فصل دوم. 23

گفتار اول تاریخچه. 23

گفتار دوم - برات... 24

بخش اول ماهیت  برات... 24

الف - اسناد تجاری در معنای عام : 24

ب - اسناد تجاری در معنای خاص: 24

نکته : امضا برات توسط براتگیر به منزله قبولی بوده و پس از آن براتگیر یکی از متعهدین پرداخت محل برات خواهد بود . 25

بخش دوم شرایط  شکلی برات... 25

نکاتی از ماده 223 قانون تجارت... 26

الف- اوصاف برات... 27

ب- ضمانت اجرای  عدم رعایت شرایط شکلی... 33

بخش سوم - شرایط ماهوی برات... 34

بخش چهارم تشکیل برات... 35

ج- به جریان انداختن برات ناقص: 38

د - تکمیل برات ناقص توسط دارنده: 38

ی - اعتراض نکول: 39

س - مزایای اعتراض نکول: 40

بخش چهارم : وظایف دارنده. 40

بخش پنجم قبولی شخص ثالث : 42

بخش ششم ظهر نویسی: 43

اقسام ظهر نویسی: 44

بخش هفتم مسئولیت : 45

الف مسئولیت مسئولان اسناد تجاری: 45

ب- مسئولیت براتگیر: 46

ج- مسئولیت صادر کننده: 46

د- مسئولیت ظهر نویس ها: 47

ل- مسئولیت ضامن: 47

ضمائم.. 49

 

فصل سوم. 61

گفتار اول  تاریخچه: 61

گفتار دوم  شرایط و تعریف سفته: 61

بخش اول ماهیت سفته. 61

بخش دوم مفهوم سفته: 62

بخش سوم شرایط شلکی سفته: 62

بخش  چهارم مقایسه  سفته با برات : 63

الف شباهت‌ها 63

ب- تفاوت‌ها 63

ضمائم.. 64

 

فصل چهارم. 65

وصول چک در انگلستان.. 66

وضعیت چک در مناطق مختلف جهان.. 66

چک در قانون ایران.. 67

گفتار دوم چک.... 68

بخش اول  شرایط شکلی چک... 68

بخش دوم مندرجات الزامی چک... 68

بخش سوم قابل انتقال بودن چک... 70

بخش چهارم وعده داشتن چک... 70

گفتار سوم صدور  چک.... 71

بخش اول انواع چک در قانون تجارت... 72

بخش دوم  انواع چک در قانون صدور چک... 72

گفتار چهارم تجاری بودن عمل صدور چک.... 73

بخش اول اعمال تجاری ذاتی.. 73

بخش دوم اعمال تجاری تبعی... 73

گفتار پنجم تکلیف دارنده سند. 74

بخش اول مطالبه وجه چک... 74

بخش دوم موعد مطالبه وجه چک... 74

 ضمائم.. 76

قانون صدور چک.... 76

قانون چکهای تضمین شده 89

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه