بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

اصول فقه نموداری
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

اصول فقه نموداری

علی اکبر ایزدی فرد

30,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

علی اکبر ایزدی فرد و علی پیردهی حاجیکلا

سال انتشار

1394

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

178

تیراژ

1000

شابک

9786003461994

اصول فقه نموداری

علی اکبر ایزدی فرد

 

پیشگفتار      

مقدمه       

تقسیم بندی مباحث           

 

 گفتار اول : وضع الفاظ     

وضع          

اقسام وضع

وضع تعیینی یا تخصیصی          

وضع تعینی یا تخصصی

حقیقت       

مجاز          

علامت حقیقت و مجاز

تصریح واضع

تبادر          

عدم صحت سلب یا صحت حمل           

اطراد         

اقسام قرینه  

قرینه معینه  

قرینه مانعه یا صارفه   

قرینه مقامی یا حالی     

اقسام حقیقت           

لغوی          

عرفی          

قانونی         

شرعی         

عرف          

خاص         

عام

شرع          

متشرع          

اصول لفظیه  

اشتراکات    

ترادف        

مشترک لفظی           

مشترک معنوی         

سوالات سال88تا93کانون وکلا در بخش وضع      

 

 گفتار دوم: امر   

امر

به ماده(به ریشه)        

به صیغه      

معنای ماده و صیغه    

جملات خبری که در  حکم جمله انشایی اند          

احکام         

تکلیفی        

وضعی        

حکم واقعی   

 حکم واقعی اولی        

حکم ثانوی   

حکم ظاهری

اقسام وجوب

واجب کفایی 

واجب عینی  

واجب تعیینی

واجب تخییری          

واجب تعبدی

واجب توصلی

وجوب غیر موقت       

الف-وجوب غیر موقت فوری    

ب- واجب غیر موقت غیر وری 

وجوب موقت

دو قسم از وجوب موقت امکان تحقق دارد           

الف -واجب موسع     

ب- واجب مضیق      

واجب مطلق 

واجب مشروط          

الف- واجب معلق      

ب- واجب منجز       

واجب اصلی 

واجب اصلی بردوقسم است      

1-واجب نفسی         

2-واجب غیری         

واجب تبعی  

سوالات سال 88 تا 93 کانون و وکلا در بخش امر  

 

 گفتار سوم: نواهی           

صورت نهی  

امر و نهی در چند چیز با هم مشترکند      

امر و نهی در دو چیز با هم اختلاف دارند 

آیا نهی موجب فساد و بطلان عمل است؟

 

 گفتار چهارم: مفهوم و منطوق        

منطوق        

مفهوم         

اقسام منطوق

منطوق صریح

منطوق غیر صریح       

اقسام منطوق غیر صریح           

دلالت اقتضاء

دلالت تنبیه و ایماء     

دلالت اشاره 

اقسام مفهوم 

مفهوم موافق 

1-قیاس اولویت        

2-قیاس ساده اصولی  

مفهم مخالف 

آیا مفهوم مخالف حجت است؟  

1-مفهوم شرط          

2-مفهوم غایت         

3-مفهوم حصر          

مفاهیمی که حجت نیستند        

1-مفهوم وصف         

وصف بر سه قسم است که در دو مورد مفهوم ندارد           

اول: توضیحی یا تاکیدی           

دوم: وصف غالبی       

سوم: وصف احترازی یا قید تقییدی         

مفهوم لقب   

مفهوم عدد   

سوالات سال 88 تا 93 کانون وکلا در بخش منطوق و مفهوم 

 

 گفتار پنجم: عام و خاص  

تعریف عام و خاص مخصص (به کسر صاد اول) و مخصص (به فتح صاد اول)     

عموم          

خاص         

مخصص ( به کسر صاد اول)     

مخصص( به فتح صاد اول)        

الفاظ عموم   

اقسام عام    

عام افرادی  

عام مجموعی

عام بدلی     

اقسام مخصص متصل  

اقسام مخصص منفصل

تخصیص اکثر           

اجمال مخصص          

مجمل از حیث مفهوم یا مصداق 

مفهوم مجمل خود بر دو گونه است         

اجمال مخصص          

از جهت مفهوم          

از جهت مصداق        

دلیل سرایت اجمال مخصص به عام        

عمل به عام پیش از جستجوی مخصص    

1-در مورد مخصص متصل       

2-در مورد مخصص منفصل     

یک مخصص بعد از چند جمله   

موارد استثناء

تخصیص عام

دوران امر بین تخصیص و نسخ  

نسخ           

مقایسه نسخ با تخصیص           

حکم دوران امر بین تخصیص و نسخ       

فایده عملی این بحث  

سوالات سال 88 تا 93 کانون وکلا بخش عام و خاص          

 

 گفتار ششم: مطلق و مقید

مقدمه         

تعریف اصطلاحات     

اطلاق  و تقیید نسبی است        

کلماتی که می­تواند مطلق یا مقید شوند     

جمله می­تواند مطلق یا مقید شود

جمله مفرد   

جمله عام     

فرق عام و مطلق        

الف-تفاوت نظری      

ب-تفاوت عملی عام و مطلق    

مقدمات حکمت        

1-امکان اطلاق و تقیید

2-در مقام بیان بودن  

3- نبودن قرینه تقیید  

4- انصراف بر چند قسم است   

الف-انصراف بدوی یا ابتدایی    

ب- انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در بعضی از مصادیق آن      

5-نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب       

حمل مطلق بر مقید    

به وجود آمدن تنافی بین مطلق و مقید منوط به دو شرط است ......      

حکم مطلق و مقید یکی باشد     

علت حکم آنها هم باید یکی باشد           

مجمل و مبین           

شدت و ضعف دلالت لفظ بر معنا          

نص           

ظاهر          

محکم         

مجمل        

موول          

متشابه        

مبین (با فتح یاء)        

مبین (با کسر یاء)       

سوالات سال 88 تا 93 کانون وکلا بخش مطلق و مقید مجمل و مبین   

 

 گفتار هفتم: ادله استنباط   

1-سوره­های مکی       

2-سوره­های مدنی      

آیات الاحکام

حجیب ظاهر قرآن     

تخصیص یا تقیید قرآن توسط ادله دیگر   

نسخ قرآن   

سنت          

نقش اثباتی سنت       

اقسام خبر    

عناوین وجهات بحث در خبر واحد (به اجمال)        

اقسام خبر متواتر        

شرایط خبر متواتر       

ادله حجیت خبر واحد 

خبر مجعول  

شرایط راویان خبر واحد           

اقسام خبر واحد         

جبران ضعف خبر       

مقایسه خبر و شهادت 

اجماع         

تجزیه و تحلیل عناصر اجماع     

1-اتفاق نظر،  اجماع سکوتی      

شهرت        

2-اتفاق مجتهدین      

مسائل شرعی

3-اتفاق امت محمد (ص )       

4-مورد اجماع          

از نظر شیعه چگونه اجماع، کاشف از قول معصوم است؟       

1-اجماع دخولی        

2-اجماع لفظی          

3-اجماع حدسی        

چگونگی اثبات اجماع  

روش­های پی بردن به وجود اجماع         

مقایسه اجماع با دکترین(عقاید علمای حقوق) و با رفراندوم (مراجعه به آراء عمومی)         

ارزش اثباتی اجماع     

اجماع         

تعریف قیاس

عناصر قیاس 

شرایط قیاس

منطقیین در برابر اصطلاح قیاس دو اصطلاح استقراء و تمثیل هم دارند

اقسام قیاس 

قیاس منصوص العله   

قیاس مستنبط العله    

قیاس جلی   

قیاس خفی   

تنقیح مناط قطعی – قیاس به الغاء فارق    

اتحاد طریق  

تخریج مناط ، مناسبت ، اخاله     

تحقیق مناط  

وحدت ملاک           

قیاس باطل  

عقل           

تعریف دلیل عقلی      

اقسام دلیل عقلی       

مستقلات عقلی         

استلزامات عقلی        

قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع    

قاعده تلازم مرکب از دو قاعده است:      

نمونه هایی از دلیل عقلی          

عقاید درباره کاربرد عقل         

مباحث استلزام عقلی   

فرق مستقلات عقلی (دلیل مستقل) و غیر مستقلات عقلی (استلزامات عقلی)       

مقایسه دلیل عقلی با بنای عقلا و عرف و عادت     

دلیل عقلی   

بنای عقلا    

بحث مقدمه واجب     

تعریف مقدمه و ذی المقدمه     

حالت مقدمه 

الف-اقسام مقدمه بر حسب مقام حاکم به توقف     

مقدمه شرعی

مقدمه قانونی

مقدمه عقلی  

مقدمه عادی 

ب-اقسام مقدمه بر حسب اندازه وابستگی میان آن و ذی المقدمه:      

علت تامه    

علت و علامت          

علت و حکمت          

مقتضی        

سبب          

شرط          

معد           

ج-اقسام مقدمه بر حسب چگونگی وابستگی ذی المقدمه به آن:         

مقدمه وجوب

مقدمه وجود 

مقدمه صحت           

مقدمه علم   

مقدمه نفوذ  

حکم مساله مقدمه واجب          

استدلال برای اثبات حکم مساله 

فایده عملی مقدمه واجب          

آیا اذن در شئی اذن در لوازم آن است؟  

فرق مبحث مقدمه واجب با مبحث اذن در شیی اذن در لوازم آن است

اذن و اقسام آن        

اذن بر دو قسم است:

اذن صریح   

اذن ضمنی   

عرض لازم  

لازم بین      

لازم غیر بین

لازمه ذات عقد ، لازمه اطلاق عقد          

حکم مسئله  

قاعده استصلاح یا مصالح مرسله 

شرایط حجت  استصلاح           

اقسام استحسان        

الف-استحسان قیاسی  

ب-استحسان ضرورت

قاعده سد ذرایع        

مصادیق سد ذرایع     

عرف و عادت           

عناصر عرف بر حسب این تعریف عبارتند از         

اقسام عرف  

عرف لفظی و عملی     

عرف خاص و عرف عام          

عرف خاص و عام انواعی دارد:  

الف-عرف خاص صنفی           

ب-عرف خاص زمانی 

ج-عرف خاص مکانی  

تعریف عادت و عناصر آن       

حجیت عرف

شرایط حجیت عرف   

سوالات سال 88 تا 93 کانون وکلا بخش مقدمه واجب        

 

 گفتار هشتم: امارات        

الف-تعریف دلیل       

در منطق     

در اصول فقه

دو دیدگاه در مورد تعریف اماره

تعریف اصل 

مثال های اصل مثبت  

مقایسه اماره با دلیل   

مقایسه اصل با دلیل و اماره      

اصل مثبت   

حجیت اماره 

علم، عادی، اطمینان، ظن متاخم به علم     

شک نمی تواند حجت باشد       

اصل، عدم حجیت ظن است     

کیفیت حجیت اماره    

استثناعات اصل عدم حجیت ظن

حجیت ظواهر الفاظ    

ظاهر الفاظ حجت است           

حجیت قول لغوی       

و مبنای حجیت آن چیست؟ از باب شهادت است یا کارشناسی؟        

حجیت شهرت          

1-شهرت فتوائی        

2-شهرت روایتی       

3-شهرت عملی        

بحث شهرت و حقوق موضوعه   

انسداد باب علم و علمی          

سوالات سال 88 تا 92 کانون وکلا بخش اماره       

 

 گفتار نهم: اصول عملیه    

اصل بر دو قسم است 

اصل عملی بر سه قسم است     

مجرای اصول علمیه    

یادآوری چند نکته مهم

اصل برائت  

اصل عدم    

مقایسه اصل عدم با اصل برائت 

مقایسه اصل اباحه و حظر با اصل برائت و احتیاط   

منشا شک    

شبهه          

حکمی         

موضوعی      

شبهه موضوعی          

شبهه مفهومی

شبهه مصداقی           

دلالت حجیت اصل برائت        

نکاتی چند برای روشن شدن اصل برائت  

اصل تخییر   

موارد بکار بردن اصل تخییر     

تخییر حکمی ظاهری   

الف-تخییر بین دو یا چند دلیل متعارض:  

ب-تخییر بین دو حکم متزاحم   

ج-تخییر بین محذورین           

تخییر حکمی واقعی     

اصل احتیاط و اشتغال  

وجوب احتیاط           

صور شک در مکلف به

تردید بین متباینین مثل تردید بین          

تردید بین اقل و اکثر  

موارد وجوب

1-شبهه حکمی پیش از فحص   

2-جایی که یقین به اشتغال ذمه داشته باشیم         

3-شک در اطراف علم اجمالی   

در اینجا با جمع سه شرط احتیاط واجب است:       

تعارض دو احتیاط      

اصل استصحاب         

عناصر استصحاب       

یقین سابق   

شک لاحق   

وحدت متیقن و مشکوک (وحدت موضوع)

تعدد زمان متیقن و مشکوک     

5-تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک      

وحدت زمان شک و یقین         

فعلیت یقین و شک    

مبنای حجیت استصحاب          

استصحاب وجودی     

استصحاب عدمی       

اصل عدم و استصحاب عدمی    

تفاوت بین اصل عدم و استصحاب عدمی  

اصل تاخر حادث و استصحاب عدمی       

صورت تاخر حادث    

استصحاب   

حکمی         

تکلیفی        

وضعی        

موضوعی      

مقتضی و رافع و استصحاب در مورد هر یک از آنها 

شک در رافع

شک در وجود رافع    

شک در رافعیت موجود           

شک ساری یا قاعده یقین         

استصحاب اعتبار قانون

جهات شک در اعتبار قانون      

اقسام استصحاب کلی  

کلی نوع اول 

کلی نوع دوم

کلی نوع سوم

تعارض استصحاب با خود یا با ادله دیگر  

تعارض استصحاب با سایر ادله  

تعارض استصحاب با برائت      

تعارض استصحاب با احتیاط      

تعارض استصحاب با اصل تخییر

تعارض دو استصحاب 

تعارض قاعده ید با استصحاب   

تعارض قاعده صحت با استصحاب          

تعارض قاعده فراغ و تجاوز با استصحاب  

تعارض قاعدة قرعه با استصحاب            

تعارض استصحاب با ظاهر حال  

سوالات سال 88 تا 93 کانون وکلا بخش اصول عملیه          

 

 گفتار دهم:تعارض ادله    

تعریف تعارض ادله    

ویژگی ادله متعارض   

متعادل بودن

تعارض ظاهری         

تزاحم         

وضع دو حکم متزاحم  

قاعده ترتب  

فرق تعارض و تزاحم   

تخصیص     

تخصص      

ورود          

حکومت      

جمع عرفی   

سوالات سال 88 تا 93 کانون وکلا بخش تعارض ادله

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه