بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

قانون مدنی به زبان عامه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

قانون مدنی به زبان عامه

دکتر سید علی اکبر تقویان

85,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب
کتاب آوا
نام برند : کتاب آوا
+ موارد بیشتر

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

دکتر سید علی اکبر تقویان

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

5

قطع کتاب رقعی گالینگور
تعداد صفحه

808

تیراژ

1000

شابک

9786003461611

ویژگی های این کتاب :

تقسیم بندی ماده به ماده به شکل الف ب و...

مثال نص صریح هر ماده

 روان و با درک سریع برای هر آزمون

برای دانشجویان کارشناسی و...

 کتاب شرح قانون مدنی به زبان عامه مکمل کتاب شرح قاون مدنی به زبان پیشرفته می باشد

 

مقدمه مولف
مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
جلد اول – در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال

فصل اول - در اموال غیر منقول

فصل دوم - در اموال منقوله

فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

فصل اول - در مالکیت

فصل دوم - در حق انتفاع

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – در حریم املاک
کتاب دوم – در اسباب تملک
قسمت اول – در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم – در حیازت مباحات
باب سوم – در معادن
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

فصل دوم در حیوانات ضاله

باب پنجم – در دفینه
باب ششم – در شکار
قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم – در اهلیت طرفین
مبحث سوم – در مورد معامله
مبحث چهارم – در جهت معامله

فصل سوم در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی
مبحث دوم – در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

مبحث اول – در اقساط شرط
مبحث دوم – در احکام شرط

فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم در سقوط تعهدات

مبحث اول – در وفای به عهد
مبحث دوم – در اقاله
مبحث سوم – در ابراء
مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
مبحث پنجم – در تهاتر
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول کلیات

فصل دوم در ضمان قهری

مبحث اول – در غصب
مبحث دوم – در اتلاف
مبحث سوم – در تسبیب
مبحث چهارم – در استیفاء
باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول در بیع

مبحث اول – در احکام بیع
مبحث دوم – در طرفین معامله
مبحث سوم – در مبیع
مبحث چهارم – در آثار بیع
فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم – در تسلیم
فقره سوم – در ضمان درک
فقره چهارم – در تأدیه ثمن
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات
اول – در خیار مجلس
دوم – در خیار حیوان
سوم– در خیار شرط
چهارم– در خیار تأخیر ثمن
پنجم– در خیار رؤیت و تخلّف وصف
ششم– در خیار غبن
هفتم– در خیار عیب
هشتم– در خیار تدلیس
نهم– در خیار تبعّض صفقه
دهم– در خیار تخلّف شرط
فقرۀ دوم - در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم - در بیع شرط

فصل سوم - در معاوضه

فصل چهارم - در اجاره

مبحث اول - در اجارۀ اشیاء
مبحث دوم - در اجارۀ حیوانات
مبحث سوم - در اجارۀ اشخاص
فقرۀ اول - در اجارۀ خدمه و کارگر
فقرۀ دوم - در اجارۀ متصدی حمل و نقل

فصل پنجم - در مزارعه و مساقات

مبحث اول - در مزارعه
مبحث دوم - در مساقات

فصل ششم - در مضاربه

فصل هفتم - در جعاله

فصل هشتم - در شرکت

مبحث اول - در احکام شرکت
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت

فصل نهم - در ودیعه

مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در تعهدات امین
مبحث سوم - در تعهدات امانت گذار

فصل دهم - در عاریه

فصل یازدهم - در قرض

فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی

فصل سیزدهم - در وکالت

مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
مبحث سوم - در تعهدات موکل
مبحث چهارم - در طرق مختلفۀ انقضای وکالت

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی

مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین

فصل پانزدهم - در حواله

فصل شانزدهم - در کفالت

فصل هفدهم - در صلح

فصل هیجدهم - در رهن

فصل نوزدهم - در هبه

قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا

فصل اول - در کلیات

فصل دوم - در موصی

فصل سوم - در موصی به

فصل چهارم - در موصی له

فصل پنجم - در وصی

باب دوم – در ارث

فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وارث

فصل دوم - در تحقق ارث

فصل سوم - در شرایط و جمله ای از موانع ارث

فصل چهارم - در حجب

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض

فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفۀ وارث

مبحث اول - در سهم الارث طبقۀ اول
مبحث دوم - در سهم الارث طبقۀ دوم
مبحث سوم - در سهم الارث وراث طبقۀ سوم
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم – در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم – در قرابت
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح

فصل اول - در خواستگاری

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج

فصل چهارم - در موانع نکاح

فصل پنجم - شرایط صحت نکاح

فصل سوم - وکالت در نکاح

فصل ششم - در نکاح منقطع

فصل هفتم - در مهر

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح

فصل دوم - در طلاق

مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در اقسام طلاق
مبحث سوم - در عده
کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم – در خانواده

فصل اول - در الزام به انفاق

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول - در کلیات

فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن

نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

فصل چهارم - در موارد عزل قیم

فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا
کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب دوم – در اسناد
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
باب دوم – در شرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسم

نظرات

captcha Refresh
محصولات مکمل
محصولات مشابه