بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی قانون مدنی به زبان عامه
پیشنهاد ویژه

زمان باقیمانده تا پایان حراجی

00 : 00 : 00 : 00
قانون مدنی به زبان عامه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 2

قانون مدنی به زبان عامه

دکتر سید علی اکبر تقویان

125,000 تومان 106,250 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

دکتر سید علی اکبر تقویان

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

6

قطع کتاب رقعی گالینگور
تعداد صفحه

808

تیراژ

1000

شابک

9786003461611

قانون مدنی به زبان عامه

مقدمه مولف
این مکتوب، اولین اثر از آثار چاپی اینجانب میباشد که در قالب مجموعه کتب
شرح قانون مدنی به زبان عامه )ماده به ماده( به دانش پژوهان جامعه حقوقی تقدیم
میکنم. با توجه به تحقیقات به عمل آمده و شرکت در همای ش ه ای دانشگاهی و با
عنایت به استقبال دانشجویان و داوطلبان حقوقی که از این اثر به عمل آمد نشان از
برتری داشت با اراده دست به قلم برای این کتاب شدم و بحمدالله طی این مدت کوتاه
با توجه به استقبال داوطلبان و دانشجویان مجدداً مهر تایید بر این کتاب را به چا
دوم زدند. هدف از این کتاب به زبان عامه و ساد ه نویسی جهت آموزا با موال و
روان خوانی آزمون های وکالت و قضاوت و کارشناسی ارشد و غیره که با عزم راسخ
مصمم شدم تا بتوانم اثر قابل ارزشی در حقوق مدنی به زبان عامه که در دو جلد
مقدمه )با موال( و پیشرفته )با تفسیر( و همچنین لغت نامه حقوق مدنی و دیگر قانون ها
را به همین منوال به جامعه حقوقی و دانش پژوهان کشورم تقدیم نمایم. در این کتاب
همیشه به فکر آن بودم که با اجتهاد شبان هروزی تا آنجایی که از دستم برآمد
کامل ترین و جامع ترین و مهم ترین منبع جهت تسلط در دو جلد طی این دوران انقلاب
اسلامی و سال ها پیش از دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد در بین منابع حقوقی و
دانشجویان حس می کردم که کمبودی را در دوره ی دکتری با مجموعه کاملی )شرح
ماده به ماده( را پر نمایم. و خداوند متعال را شاکرم که توانستم این سخت ی ها را طی
شش سال برطرف نمایم. دلیل از نوشتن این اثر قانون مدنی به زبان عامه این بوده است
21 قانون مدنی به زبان عامه
تا بار سنگین خواندن مواد قانون مدنی بر دوا دانشجویان و خوانندگان این کتاب
برداشته شود و با روا ساده و بازآموزی و یادآوری با درک فهم مطلب با اصول طبق
مواد قانون مدنی و تفکیک با موال و معنای کلمات با متن تنظیم باشد. این کتاب را به
کشور عزیزم و به دانشجویان و خصوصاً داوطلبان شرکت در آزمو ن های تخصصی
حقوقی مانند آزمون های وکالت و قضاوت و کارشناسی ارشد و غیره تقدیم م ی نمایم.
امید است آنچه پیش روی شما قرار گرفته مفید بوده و دست کم پ اره ای از اوصاف
یک کتاب جامعه حقوقی را داشته باشد و بی شک این کتاب هم مانند هر مکتوب
بشری دیگری، عاری از نقص و کاستی نیست و از تمامی عزیزان خالصانه درخواست
م یگردد در صورت داشتن هر گونه نظر یا پیشنهاد به پست الکترونیکی
مکاتبه نمایند تا در چا های بعدی مورد توجه قرار گیرد Ali.t521@yahoo.com
و هر چند نیاز به ویرایش است.
سید علی اکبر تقویان

ویژگی های این کتاب

تقسیم بندی ماده به ماده به شکل الف ب و...

مثال نص صریح هر ماده

 روان و با درک سریع برای هر آزمون

برای دانشجویان کارشناسی و...

 کتاب شرح قانون مدنی به زبان عامه مکمل کتاب شرح قاون مدنی به زبان پیشرفته می باشد

فهرست مطالب            :

 مقدمه مولف
مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
جلد اول – در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال

فصل اول - در اموال غیر منقول

فصل دوم - در اموال منقوله

فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

فصل اول - در مالکیت

فصل دوم - در حق انتفاع

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – در حریم املاک
کتاب دوم – در اسباب تملک
قسمت اول – در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم – در حیازت مباحات
باب سوم – در معادن
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

فصل دوم – در حیوانات ضاله

باب پنجم – در دفینه
باب ششم – در شکار
قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم – در اهلیت طرفین
مبحث سوم – در مورد معامله
مبحث چهارم – در جهت معامله

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی
مبحث دوم – در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

مبحث اول – در اقساط شرط
مبحث دوم – در احکام شرط

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم – در سقوط تعهدات

مبحث اول – در وفای به عهد
مبحث دوم – در اقاله
مبحث سوم – در ابراء
مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
مبحث پنجم – در تهاتر
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول – کلیات

فصل دوم – در ضمان قهری

مبحث اول – در غصب
مبحث دوم – در اتلاف
مبحث سوم – در تسبیب
مبحث چهارم – در استیفاء
باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع
مبحث دوم – در طرفین معامله
مبحث سوم – در مبیع
مبحث چهارم – در آثار بیع
فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم – در تسلیم
فقره سوم – در ضمان درک
فقره چهارم – در تأدیه ثمن
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات
اول – در خیار مجلس
دوم – در خیار حیوان
سوم– در خیار شرط
چهارم– در خیار تأخیر ثمن
پنجم– در خیار رؤیت و تخلّف وصف
ششم– در خیار غبن
هفتم– در خیار عیب
هشتم– در خیار تدلیس
نهم– در خیار تبعّض صفقه
دهم– در خیار تخلّف شرط
فقرۀ دوم - در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم - در بیع شرط

فصل سوم - در معاوضه

فصل چهارم - در اجاره

مبحث اول - در اجارۀ اشیاء
مبحث دوم - در اجارۀ حیوانات
مبحث سوم - در اجارۀ اشخاص
فقرۀ اول - در اجارۀ خدمه و کارگر
فقرۀ دوم - در اجارۀ متصدی حمل و نقل

فصل پنجم - در مزارعه و مساقات

مبحث اول - در مزارعه
مبحث دوم - در مساقات

فصل ششم - در مضاربه

فصل هفتم - در جعاله

فصل هشتم - در شرکت

مبحث اول - در احکام شرکت
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت

فصل نهم - در ودیعه

مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در تعهدات امین
مبحث سوم - در تعهدات امانت گذار

فصل دهم - در عاریه

فصل یازدهم - در قرض

فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی

فصل سیزدهم - در وکالت

مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
مبحث سوم - در تعهدات موکل
مبحث چهارم - در طرق مختلفۀ انقضای وکالت

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی

مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین

فصل پانزدهم - در حواله

فصل شانزدهم - در کفالت

فصل هفدهم - در صلح

فصل هیجدهم - در رهن

فصل نوزدهم - در هبه

قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا

فصل اول - در کلیات

فصل دوم - در موصی

فصل سوم - در موصی به

فصل چهارم - در موصی له

فصل پنجم - در وصی

باب دوم – در ارث

فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وارث

فصل دوم - در تحقق ارث

فصل سوم - در شرایط و جمله ای از موانع ارث

فصل چهارم - در حجب

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض

فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفۀ وارث

مبحث اول - در سهم الارث طبقۀ اول
مبحث دوم - در سهم الارث طبقۀ دوم
مبحث سوم - در سهم الارث وراث طبقۀ سوم
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم – در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم – در قرابت
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح

فصل اول - در خواستگاری

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج

فصل چهارم - در موانع نکاح

فصل پنجم - شرایط صحت نکاح

فصل سوم - وکالت در نکاح

فصل ششم - در نکاح منقطع

فصل هفتم - در مهر

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح

فصل دوم - در طلاق

مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در اقسام طلاق
مبحث سوم - در عده
کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم – در خانواده

فصل اول - در الزام به انفاق

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول - در کلیات

فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن

نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

فصل چهارم - در موارد عزل قیم

فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا
کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب دوم – در اسناد
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
باب دوم – در شرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسم
 

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه