بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق اصول استنباط دانشگاهی
اصول استنباط دانشگاهی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

اصول استنباط دانشگاهی

محمد رضا شب خیز

75,000 تومان

ترجمه و تبیین اصول الاستنباط علامه حیدری

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

محمدرضا شبخیز

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

7

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

416

تیراژ

1000

شابک

9786003461147

در تألیف این کتاب، همواره این مسئله را در ‌نظر داشته که مخاطبان کتاب، دانشجویانی هستند که، مباحث مقدّماتی این درس را، که قبل از تدریسِ درس اصول‌فقه در حوزه‌های علمیه آموزش داده می‌شود، فرا نگرفته‌اند؛ و در نتیجه، راه حل را در آن دیده که، این مباحث مقدّماتی را، به صورت خلاصه و مفید، در کتابِ حاضر بیان کند.

به این صورت که؛ برخی از این مباحث مقدّماتی، در ابتدای کتاب حاضر، با عنوان «مقدّمات یادگیری صحیح کتاب اصول ‌الاستنباط علامه‌ حیدری» بیان شده‌اند؛ امّا عمدۀ این مباحثِ مقدّماتی، در متن کتاب و در مباحث مرتبط، بیان شده‌اند.

از دیگر مشکلات دانشجویانی که کتاب‌های اصول‌فقه را مطالعه می‌کنند، بیان سنگین این آثار؛ و وجود عبارات و اصطلاحات نا‌آشنا در این کُتُب است؛ که در این کتاب، سعی بر آن بوده که همۀ مطالب، به ساده‌ترین شکل ممکن بیان شوند؛ و عبارات و اصطلاحات یاد شده، به ساده‌ترین بیان، بررسی شود.

برای دانشجویان، در حوزۀ علم اصول، کتاب‌های زیادی نوشته نشده است؛ بلکه، اکثر این کتاب‌ها، مخاطبان حوزوی داشته‌اند؛ بنا‌بر‌این، دانشجویان با منابع اصلیِ اصولی، آشناییِ زیادی ندارند، به همین دلیل، سعی کرده‌‌ام در پاورقی‌ها، بهترین و مناسب‌ترین منابع را برای دانشجویانی که قصد تحقیق و مطالعۀ بیشتر در این زمینه دارند، ذکر میشود؛ به این شکل که، در هر مبحث، سعی کرده‌ که جامع‌ترین منابع اصولی شیعیان و اهل سنّت را ذکر کند.در کُتُب اصولی، مرسوم است که برای توضیح مباحث، از مثال‌های عرفی و غیر‌‌حقیقی استفاده گردد؛ امّا این روش را، روش مناسبی نمی‌داند؛ چرا‌که، استفاده از این نوع مثال‌ها، نَه تنها موجب یادگیری درس اصول فقه نمی‌گردد؛ بلکه بی‌علاقگی دانشجویان و طلاب را نسبت به این درس در پی دارد. از این رو، برای آموزش تمام مباحث کتاب، از مثال‌های حقیقی و کاربردی استفاده کرده‌است.

تفاوت مثال‌های ذکر شده در این کتاب با کتابِ «اصول فقه دانشگاهی» که پیش از این، از همین قلم انتشار یافته در این است که، اکثر مثال‌های این کتاب، مثال‌هایی فقهی است؛ چرا‌که مخاطبان کتابِ «اصول‌الاستنباط»، دانشجویانی‌اند که در امتحاناتِ دانشگاه و آزمون‌هایی همچون آزمون قضاوت و کارشناسی ارشد، باید با مثال‌های فقهی آشنا باشند؛ لیکن، مخاطبان کتابِ «اصول فقه دانشگاهی»، دانشجویانی هستند که در امتحاناتِ دانشگاه و آزمون‌هایی همچون آزمون وکالت، بیشتر با مثال‌های حقوقی، سر و کار دارند.

 

مباحث مقدماتی

مقدمات یادگیری صحیح کتاب اصول الاستنباط علامه حیدری
مقدمه اول: ادله اربعه
مقدمه دوم: اصول عملیه
مقدمه سوم: ادله اجتهادی و ادله فقاهتی
مقدمه چهارم: حکم واقعی و حکم ظاهری

بخش اول: کلیات

تعریف اصول فقه
هدف از مطالعه علم اصول فقه
موضوع علم اصول فقه
تمایز علوم از یکدیگر
مسائل علم اصول فقه

بخش دوم: مباحث الفاظ

فصل اول: وضع الفاظ
وضع
ارکان وضع
اقسام وضع
وضع تعیینی(وضع تخصیصی)
وضع تعینی(وضع تخصصی)
واضع الفاظ کیست؟
دلالت
حالات دلالت لفظ بر معنا
نص
ظاهر
موول
مجمل
محکم و متشابه
اقسام دلالت لفظ بر معنا
دلالت مطابقی
دلالت تضمنی
دلالت التزامی
حقیقت و مجاز
شرایط صحت استعمال مجازی
علاقه های مجاز
علاقه محلیه
علاقه آلیه
علاقه کل و جزء
علاقه ماکان
علائم حقیقت و مجاز
تصریح واضع
تبادر و عدم تبادر
اطراد و عدم اطراد
صحت سلب و عدم صحت سلب
حقیقت شرعی
آیا حقیقت شرعی وجود دارد یا حقیقت متشرعه؟
نحوه تشکیل حقیقت شرعی
اصول لفظی
اصول الحقیقه
اصاله الحقیقه
اصاله العموم
اصاله الاطلاع
اصالت عدم التقدیر
اصاله الظهور
مهم ترین دلیل حجیت اصول لفظی
صحیح و اعم
ثمره بحث صحیح و اعم
دلایل صحیحی ها برای توجیه نظرشان
دلایل اعمی ها برای توجیه نظرشان
اقسام لفظ
تقسیم اول از لفظ
مترادف
متباین
مختص
مشترک لفظی
مشترک معنوی
تقسیم دوم از لفظ
لفظ کلی
لفظ جزئی
اقسام قرینه
استعمال لفظ در بیش از یک معنا
مشتق
مشتق در علم نحو
مشتق در علم اصول فقه
رابطه مشتق در علم اصول فقه و مشتق در علم نحو
حالات استعمال لفظ مشتق
فایده بحث مشتق

فصل دوم: اوامر

روش های امر کردن
اولین روش امر کردن
دومین روش امر کردن
نکاتی در مورد ماده امر
ارکان امر
اقسام طلب
نکاتی در مورد صیغه امر
استعمال مجازی صیغه امر
مره و تکرار
فور و تراخی
اقسام افعال مکلف
اقسام واجب
واجب عینی و واجب کفایی
واجب تعیینی و واجب تخییری
واجب موسع و واجب مضیق
واجب نفسی و واجب غیری
واجب شرعی و واجب عقلی
واجب مطلق و واجب مشروط
واجب تعبدی و واجب توصلی
قاعده ی جمع واجبات
مبحث مقدمه واجب
مقدمه و ذی المقدمه
اقسام مقدمه
مقدمه داخلی
مقدمه خارجی
مقدمه علت تامه(مقدمه سبب)
مقدمه شرط
مسئله مقدمه واجب
مسئله ضد
ثمره بحث ضد
آیا امر کردن کاری به مامور، با آگاهی از فقدان شرط مامور به جایز است؟
نسخ وجوب
واجب تخییری
چگونگی ماهیت واجب تخییری
واجب موسع
چگونگی ماهیت واجب موسع

فصل سوم: نواهی

روش های نهی کردن
اولین روش نهی کردن
دومین روش نهی کردن
توضیحی در مورد ماده نهی
ارکان نهی
اقسام طلب
توضیحاتی در مورد صیغه نهی
از اطلاق صیغه ی نهی، حرمت به ذهن متبادر می شود
منظور از نهی، کف نفس یا صرف ترک
مره و تکرار
اجتماع امر و نهی
ادله امتناعیون
نهی از عبادات و معاملات
نهی از عبادات
نهی از معاملات

فصل چهارم: مفهوم و منطوق

مفهوم ومنطوق
اقسام منطوق
مفهوم مخالف
لحن الخطاب و دلیل الخطاب
اقسام مفهوم مخالف
مفهوم شرط
مفهوم وصف
مفهوم غایت

فصل پنجم: عام و خاص

عام و خاص
الفاظ عام
نکره در سیاق نهی یا نفی، علامت عام است
عام وخاص، نسبی هستند
اقسام عام
عام مجموعی
عام افرادی
عام بدلی
تخصیص
انکار وجود الفاظ عموم
ادله منکرین الفاظ عموم
هماهنگی عموم و خصوص
انواع مخصص
قسم اول از انواع مخصص
مخصص متصل(چسبیده)
مخصص منفصل(جدا)
انواع مخصص متصل
مخصص متصل استثنا
مخصص متصل صفت
مخصص متصل شرط
مخصص متصل غایت
قسم دوم از انواع مخصص
مخصص لفظی
مخصص لفظی
مخصص غیرلفظی
قسم سوم از انواع مخصص
مخصص مبین
مخصص مجمل
سرایت اجمال
تخصیص اکثر
عمل به عام
وقوع ضمیر
تخصیص مفهوم
آمدن یک مخصص
تخصیص کتاب(تخصیص قرآن)

فصل ششم: مطلق و مقید

مطلق و مقید
اطلاق و تقیید نسبی هستند
اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند
مقدمات حکمت
نبودن قرینه و نشانه تقیید
امکان تقیید وجود داشته باشد
متکلم در مقام بیان باشد
نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب(گفتگو)
نبودن انصراف به جهت کثرت استعمال
اجتماع مطلق و مقید
اجتماع مطلق و مقید در مستحبات
نحوه دلالت اطلاق در الفاظ مطلق

فصل هفتم: مجمل و مبین

تعریف مبین
تعریف مجمل
تاخیر بیان
انواع تاخیر بیان

بخش سوم: قطع، ظن و شک

فصل اول: کلیات

فصل دوم: قطع

قطع ذاتا و خودبخود
آیا شارع می تواند جلوی حجیت قطع را بگیرد؟
«قطع به حکم» و «قطع به موضوع»
تجری
آیا قطع مطلقا حجت است؟
اقساط قطع
قطع قطاع
حجیت قطع قطاع
علم اجمالی
مجزی بودن علم اجمالی

فصل سوم: ظن

امکان تعبد به ظن
آیا ظن حجت است؟
اقسام ظن
ظواهر الفاظ
حجیت ظاهر الفاظ سنت
حجیت ظاهر الفاظ قرآن
دلایل اخباریون برای عدم حجیت ظواهر الفاظ قرآن
دلایل اصولیون برای حجیت ظواهر الفاظ قرآن
قول لغوی
حجیت قول لغوی
اجماع منقول
خبر واحد
حدیث(خبر/روایت)
اقسام حدیث
حدیت متواتر
حدیث واحد
حجیت خبر
خبر واحد
عدم حجیت
ادله
حجیت
اقسام خبر
ظن مطلق

فصل چهارم: شک

شک
اماره
اصل
تفاوت اماره و اصل

بخش چهارم: اصول عملیه

فصل اول: کلیات

اقسام اصول عملیه
علت رجوع به اصول عملیه
علم اجمالی و شک بدوی
شبهه حکمیه
شبهه موضوعیه
شبهه
شک
اقل و اکثر
محصوره
استقلالی
دوران

فصل دوم: اصل برائت

حالات اجرای برائت
اقسام اصل برائت
اعمال مستحبی که روایت ضعیفی برای مستحب بودن آنها وجود دارد
شرط اجرای اصل برائت
حسن عمومی احتیاط
ادله برائت

فصل سوم: اصل تخییر

حالات اجرای اصل تخییر
دوران بین محذورین
نام های دیگر دوران بین محدوزین
تخییر عقلی و تخییر شرعی
اقسام دوران بین محذورین
تخییر بدوی و تخییر استمراری

فصل چهارم: اصل احتیاط

اصل احتیاط
حالات اجرای اصل احتیاط
نکات مبحث اصل احتیاط
حالتی که اطراف علم اجمالی، از چند حقیقت
تجری اطراف
حکم ملاقی
اضطرار

فصل پنجم: اصل استصحاب

ارکان استصحاب
شرایط اجرای اصل استصحاب
شک ساری (قاعده یقین)
انواع شک در استحصاب
شک در مقتضی
شک در وجود رافع
شک در رافعیت
اقسام استصحاب
استصحاب وجودی
حکمی
شرعی
تکلیفی
جزیی
کلی
اول
دوم
سوم
ادله
یقین
شک
اصل
قهقرایی
زمان
حادث
اصل
فایده
قاطع
قاطعیت
اجرا
اصل عدم
تفاوت اصل عدم و استصحاب عدمی
فصل ششم: تعارض ادله و اصول
تعارض قاعدع و اصل
حکم
تعارض
حکم
تعارض
اصل استصحاب
قاعده صحت
استصحاب سببی
حکم
قاعده
اصل

بخش پنجم: تعارض و تزاحم

تعارض
تزاحم
اقسام رابطه دو دلیل متعارض
تاویل متعارضین
اقسام جمع
مرجحات
مرجحات منصوص
مرجحات غیرمنصوص
تقسیم بندی مرجحات منصوص
آیا بین مرجحات ترتیب وجود دارد؟
لزوم فحص
تخییر
سقوط
موضوعیت
ترتب
بررسی چند اصطلاح
ورود
تخصص
تخصیص
حکومت توسعه ای

بخش ششم: اجتهاد و تقلید

اجتهاد
مجتهد و تقلید
اقسام اجتهاد
اجتهاد مشروع
اجتهاد ممنوع
اقسام اجتهاد مشروع
اجتهاد تجزی
مطلق
تقلید مجتهد از مجتهد
حکومت و قضاوت
تخطئه و تصویب
تقلید
ادله
اصول دین
دلیل عدم وجوب
دلایل وجوب
میت
اقسام تقلید از میت
تقلید ابتدایی
تقلید استمراری
حکم تقلید ابتدایی

فصل هفتم: بررس برخی از ادله استنباط احکام

قیاس
اقسام قیاس
قیاس منصوص العله
قیاس مستنبط العله
حجیت قیاس منصوص العله
استحسان
حجیت استحسان
استصلاح
حجیت استصلاح
مهم ترین دلیل کسانی که مصالح مرسله را حجت می دانند
مهم ترین دلیل کسانی که مصالح مرسله را حجت نمی دانند
احکام غیر منسوخ ادیان قبل از اسلام
مذهب صحابی(فتوای صحابه پیامبر)
کتاب نامه

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه