بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی

حجت‌اله مرادی نویسنده:مجتبی جهانیان نویسنده:یوسف براری‌چناری

35,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

آوا

نام مولف

حجت‌اله مرادی نویسنده:مجتبی جهانیان نویسنده:یوسف براری‌چناری

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

9786003460638

تبیین ماهیت و آثار عقود مشارکتی

حجت‌اله مرادی نویسنده:مجتبی جهانیان نویسنده:یوسف براری‌چناری

فصل اول: تبیین مفاهیم 7

1-1- شرکت 7

1-1-1- شرایط و اجزای عقد شرکت 10

1-1-1-1- طرفین عقد 11

1-1-1-2 - هدف معین مشترک 11

1-1-1-3- آورده 12

1-1-1-4- سود 13

1-2- مضاربه 14

1-2-1- شرایط و اجزای عقد مضاربه 16

1-2-1-1- طرفین عقد 16

1-2-1-2 - عمل 17

1-2-1-3 - سرمایه 18

1-2-1-4- سود 20

1-3 - مزارعه 21

1-3-1 - شرایط و اجزای عقد مزارعه 22

1-3-1-1- مالکیت منافع 23

1-3-1-3- معلوم بودن زمین و بذر 25

1-3-1-3- قابلیت زمین 26

1-3-1-4- تعیین مدت 27

1-3-1-5- تعیین سهم طرفین 29

1-4- مساقات 30

1-4-1- شرایط و اجزای عقد مساقات 31

فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت عقود مشارکتی 33

2- 1- اوصاف مشترک عقود مشارکتی 33

2-1-1- تبعیت از قواعد عمومی قراردادها 34

2-1-2- معوض بودن 37

2-1-3- مستمر بودن 39

2-1-4- رضایی بودن 41

2-1-5- عهدی بودن 43

2-2- اوصاف ویژه عقود مشارکتی 45

2-2-1- لازم بودن در مورد عقود مزارعه و مساقات 46

2-2-2- جایز بودن در مورد عقود مضاربه و شرکت 48

2-3 - ماهیت عقود مشارکتی 52

2-3-1- ماهیت عام عقود مشارکتی 52

2-3-1-1- عقد 53

2-3-1-2- احتمالی بودن 56

2-3-1-3- مسامحی بودن 58

2-3-1-4- متحد بودن منافع (اتحاد منافع) 60

2-3-2- ماهیت خاص عقود مشارکتی 60

2-3-2-1- عقد شرکت 61

2- 3-2-2- عقد مضاربه 64

2-3-2-3- عقد مزارعه و مساقات 65

فصل سوم: تبیین آثار عقود مشارکتی و چگونگی انحلال آن‌ها 69

3-1-آثار عمومی عقود مشارکتی 69

3-1-1- ایجاد امانت 69

3-1-1-1- شرکت 71

3-1-1-2- مضاربه 72

3-1-1-3- مزارعه و مساقات 73

3-1-2- اشاعه در سود 74

3-1-3- ایجاد نیابت 77

3-1-3-1- شرکت 78

3-1-3-2- مضاربه 78

3-1-3-3- مزارعه و مساقات 79

3-2-آثار ویژه عقود مشارکتی 79

3-2-1- شرکت 79

3-2-1-1-تعهد شرکاء 80

3-2-1-2- تملک مال المشارکه 84

3-2-1-3- حق نظارت و کسب اطلاعات 85

3-2-2- مضاربه 86

3-2-2-1- تعهدات مضارب 86

3 -2-3- مزارعه و مساقات 89

3-2-3-1- تعهدات مزارع و مالک 89

3-2-3-2- تعهدات عاملین 91

3-3- چگونگی انحلال عقود مشارکتی 94

3-3-1- فسخ 95

3-3-1-1- مضاربه و شرکت 95

3-3-1-2- مزارعه و مساقات 96

3-3-2- انفساخ 98

3-3-2-1- مضاربه و شرکت 100

3-3-2-1-1- مضاربه 101

3-3-2-1-2- شرکت 103

3-3-2-2- مزارعه و مساقات 105

3-3-3- اقاله 105

منابع 109

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه