بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد اول
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد اول

دکتر ربیعا اسکینی

51,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

سمت

نام مولف

دکتر ربیعا اسکینی

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

27

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

316

تیراژ

7000

شابک

9786000207441

حقوق شرکتها بخش مفصلی از حقوق تجارت را تشکیل می دهد. از این رو است که به این بخش از حقوق دو مجلذ اختصاص شده است. در جلد اول به کلیات حقوق شرکتها و قواعد مشترک آنها و شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود پرداخته شده است و در جلد دوم به شرکتهای سهامی عام و خاص.

موضوعات این دو مجلد نیز از دید مولف موضوعاتی به واقع جذاب هستند که مطالعه و بررسی  آنها خستگی به دنبال ندارند. موضوعات بدیعی چون مفهوم شخصیت حقوقی، تصمیم گیری در مجامع با استفاده از مکانیسم اکثریت آراء، حدود اختیارات مدیران، سرنوشت حقوقی روابط میان شرکا، فهم وضعیتهایی که در آنها میان منافع شرکت و شرکا تعارض وجود دارد و چگونگی حل آنها، قواعد پیچیده ادغام و تجزیه و امثال اینها که همواره بر سر آنها مدیران و صاحبان سرمایه درگیر یکدیگرند و رجوع به حقوقدانان برای قضاوت را بدنبال دارد.

 

مقدمه

باب اول: کلیات

فصل اول: معرفی شرکت تجاری

بخش اول: تعریف شرکت
مبحث اول: تعریف شرکت مدنی
مبحث دوم: تعریف شرکت تجاری
بخش دوم: خصایص شرکت تجاری
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده شرکت
مبحث دوم: جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا

فصل دوم: شخصیت حقوقی شرکت تجاری

بخش اول: اعطای شخصیت حقوقی
مبحث اول: شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی
مبحث دوم: مبنی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت
مبحث سوم: آغاز شخصیت حقوقی شرکت
مبحث چهارم: تبدیل شرکت تجاری
مبحث پنجم: ادعام و تجزیه شرکت‌ها
مبحث ششم: پایان شخصیت حقوقی
مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
بخش دوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت
مبحث اول: اسم شرکت
مبحث دوم: دارایی شرکت
مبحث سوم: اهلیت شرکت تجاری
مبحث چهارم: اقامتگاه شرکت
مبحث پنجم: تابعیت شرکت

فصل سوم: انواع شرکت‌های تجاری

بخش اول: معرفی انواع شرکت‌های تجاری
بخش دوم: طبقه بندی شرکت‌های تجاری
مبحث اول: طبقه‌بندی‌های ممکن
مبحث دوم: طبقه بندی‌های معمول

باب دوم: شرکت‌های اشخاص

دفتر اول: قوااعد مشترک راجع به شرکت‌های اشخاص

فصل اول: تشکیل شرکت

بخش اول: قواعد تشکیل شرکت
مبحث اول: انعقاد قرارداد شرکت
مبحث دوم: شرایط دیگر تشکیل شرکت
بخش دوم: آثار تشکیل شرکت
مبحث اول: ماهیت حقوقی سهم الشرکه
مبحث دوم: حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
بخش سوم: نتایج عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان
مبحث اول: موارد بطلان شرکت
مبحث دوم: آثار بطلان شرکت
مبحث سوم: مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت

فصل دوم: انحلال شرکت

بخش اول: موارد انحلال شرکت
مبحث اول: انحلال مبتنی بر اراده‌ی شرکا
مبحث دوم: انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
مبحث سوم: انحلال مبتنی بر دلایل موجه
مبحث چهارم: انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
بخش دوم: آثار انحلال شرکت
مبحث اول: تصفیه اموال شرکت
مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
مبحث سوم: دعاوی طلبکاران شرکت علیه شرکا

دفتر دوم: انواع شرکت‌های اشخاص

فصل اول: شرکت تضامنی

بخش اول: تشکیل شرکت تضامنی
مبحث اول: شرکای شرکت
مبحث دوم: سرمایه شرکت
مبحث سوم: اسم شرکت
مبحث چهارم: موضوع شرکت
مبحث پنجم: تشریفات تشکیل شرکت
بخش دوم: سازماندهی شرکت تضامنی
مبحث اول: اداره شرکت
مبحث دوم: نقش شرکا در اداره شرکت
بخش سوم: حیات شرکت تضامنی
مبحث اول: تغییر شرکا
مبحث دوم: تقسیم سود و زیان
بخش چهارم: انحلال شرکت تضامنی
مبحث اول: موارد انحلال شرکت
مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت

فصل دوم: شرکت نسبی

بخش اول: معرفی شرکت نسبی
بخش دوم: تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
بخش سوم: خصوصیات شرکت نسبی
مبحث اول: مسئولیت شرکا
مبحث دوم: اسم شرکت

فصل سوم: شرکت مختلط غیرسهامی

مبحث اول: شرکای شرکت
مبحث دوم: آورده‌ها و سرمایه شرکت
مبحث سوم: اسم شرکت
بخش دوم: طرز کار شرکت مختلط غیرسهامی
مبحث اول: مدیریت شرکت
مبحث دوم: نحوه تصمیم گیری جمعی شرکا
بخش سوم: تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث اول: تقسیم سود
مبحث دوم: تقسیم زیان
بخش چهارم: انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث اول: موارد انحلال شرکت
مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت

باب سوم: شرکت با مسئولیت محدود

فصل اول: معرفی شرکت با مسئولیت محدود

بخش اول: تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
بخش دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: خصایص شرکت
مبحث دوم: شخصیت حقوقی شرکت
بخش سوم: ملاحظات اقتصادی راجع به شرکت با مسئولیت محدود

فصل دوم: تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

بخش اول: شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: شرایط شکلی تشکیل شرکت
مبحث دوم: شرایط ماهوی تشکیل شرکت
بخش دوم: ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: بطلان شرکت
مبحث دوم: مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
مبحث سوم: مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت

فصل سوم: حیات شرکت با مسئولیت محدود

بخش اول: مدیریت شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: نصب و غزل مدیر
مبحث دوم: اختیارات مدیر
مبحث سوم: مسئولیت‌های مدیر
بخش دوم: تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: تصمیمات عادی
مبحث دوم: تصمیمات فوق العاده
بخش سوم: نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: منع صدور سهام
مبحث دوم: وضعیت حساب‌های شرکت
مبحث سوم: انتقال سهم الشرکه
مبحث چهارم: تقسیم منافع شرکت
مبحث پنجم: تغییر سرمایه شرکت

فصل چهارم: انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بخش اول: علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود
بخش دوم: علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود
بخش سوم: تصفثیه شرکت با مسئولیت محدود

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه