بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد دوم
- حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد دوم
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 2

حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد دوم

دکتر ربیعا اسکینی

116,000 تومان 104,400 تومان

ناشر: سمت

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

سمت

نام مولف

دکتر ربیعا اسکینی

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

29

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

318

تیراژ

10000

شابک

9789645301390

کتاب حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد دوم

شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل  و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم میشود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست. قانون تجارت 1311 تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل میشود(ماده21).

 

استقلال شخصیت حقوقی شرکت

شخصیت حقوقی شرت سهامی، چون هر شرکت دیگری، مستقل از شخصیت شرکاست؛با این تفاوت که استقلال شخصیت حقوقی آن از شخصیت شرکا، بیشتر از شرکتهای دیگر است. استقلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی موجب قدرت آن در مقابل شرکا؛ به ویژه شرکای اقلیت، است و در بیشتر موارد تصمیم شرکا در سرنوشت شرکت تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد؛ نتیجه آنکه شرکت سهامی از حیث نام، مرکز( اقامتگاه)، تابعیت و سرمایه ویژگی هایی دارد که آن را از شرکت های دیگر ممتاز می سازد.

 

فهرست مطالب

باب چهارم: شرکت‌های سهامی

فصل اول: معرفی شرکت سهامی

بخش اول: تعریف شرکت سهامی
بخش دوم: تاریخچه شرت سهامی
مبحث اول: شرکت سهامی در حقوق تطبیقی
مبحث دوم: شرکت‌های سهامی در حقوق ایران
بخش سوم: ماهیت حقوقی شرکت سهامی
بخش چهارم: شخصیت حقوقی شرکت سهامی
مبحث اول: استقلال شخصیت حقوقی شرکت
مبحث دوم: آثار شخصیت حقوقی شرکت

فصل دوم: تشکیل شرکت سهامی

بخش اول: تشکیل شرکت سهامی عام
مبحث اول: تأسیس شرکت
مبحث دوم: انجام پذیره نویسی
مبحث سوم: تشکیل سرمایه و تخصیص سهام
مبحث چهارم: تشریفات نهایی تشکیل شرکت
گفتار اول: ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها
گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها
بخش دوم: تشکیل شرکت سهامی خاص
مبحث اول: تأسیس شرکت
مبحث دوم: ثبت شرکت
بخش سوم: ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت
مبحث اول: بطلان شرکت
مبحث دوم: مسئولیت‌های ناشی از عدم تشکیل صحیح شرکت

فصل سوم: اوراق بهادار شرکت سهامی

بخش اول: سهام
مبحث اول: خصایص سهم
مبحث دوم: انواع سهام
مبحث سوم: حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
گفتار اول: حقوق ناشی از مالکیت سهام
گفتار دوم: تعهدات ناشی از مالکیت سهام
بخش دوم: اوراق مشارکت
مبحث اول: معرفی اوراق مشارکت
گفتار اول: مفهوم اوراق مشارکت
گفتار دوم: ماهیت حقوقی اوراق مشارکت
گفتار سوم: انواع اوراق مشارکت
مبحث دوم: شرایط انتشار اوراق مشارکت
گفتار اول: شرایط مربوط به شرکت ناشر
گفتار دوم: شرایط مربوط به اوراق
مبحث سوم: سازماندهی انتشار اوراق مشارکت
گفتار اول: اشخاص و سازمان‌های دخیل در انتشار اوراق مشارکت
گفتار دوم: مکانیسم انتشار اوراق مشارکت
مبحث چهارم: حقوق و امتیازات ناشی از ورقه مشارکت
گفتار اول: حقوق صاحب ورقه
گفتار دوم: تضمین سرمایه‌گذاری صاحبان ورقه مشارکت

فصل چهارم: ارکان شرکت سهامی خاص

بخش اول: مجمع عمومی
مبحث اول مجمع عمومی عادی
گفتار اول: صلاحیت مجمع عمومی عادی
گفتار دوم: ترکیب مجمع عمومی عادی
گفتار سوم: حق کسب اطلاع سهام‌داران
گفتار چهارم: تشکیل مجمع عمومی عادی
مبحث دوم: مجمع عمومی فوق العاده
مبحث سوم: مجمع عمومی مختلط
مبحث چهارم: مجمع خاص
بخش دوم: اداره شرکت سهامی
مبحث اول: هیئت مدیره
گفتار اول: ترکیب هیئت مدیره
گفتار دوم: شرایط عضویت در هیئت مدیره
گفتار سوم: حقوق و تکالیف فردی مدیر
گفتار چهارم: طرز کار هیئت مدیره
گفتار پنجم: اختیارات هیئت مدیره
گفتار ششم: کنترل قراردادهای مدیران با شرکت
گفتار هفتم: ختم مأموریت مدیران
مبحث دوم: مدیر عامل شرکت سهامی
گفتار اول: وضعیت حقوقی مدیرعامل
گفتار دوم: اختیارات مدیر عامل
مبحث سوم: مسئولیت‌های ناشی از اداره شرکت
گفتار اول: مسئولیت‌های مدنی مدیران و مدیر عامل
گفتار دوم: مسئولیت‌های کیفری مدیران و مدیر عامل
بخش سوم: کنترل شرکت
مبحث اول: ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
مبحث دوم: وضعیت حقوقی بازرس شرکت
مبحث سوم: وظایف بازرس
مبحث چهارم: حقوق و اختیارات بازرس در اجرای وظایف خود
مبحث پنجم: مسئولیت‌های بازرس

فصل پنجم: حیات شرکت سهامی

بخش اول: عملکرد و سود و زیان شرکت
مبحث اول: تصویت حساب‌های شرکت
مبحث دوم: تخصیص سود
بخش دوم: تغییر اساسنامه
مبحث اول: اختیارات مجمع عمومی
مبحث دوم: محدودیت‌های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
بخش سوم: تغییرات سرمایه
مبحث اول: افزایش سرمایه
گفتار اول: افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
گفتار دوم: افزایش سرمایه بدنون مراجعه به عموم
مبحث دوم کاهش سرمایه
بخش چهارم: تبدیل شرکت
مبحث اول: فروض تبدیل
مبحث دوم: نتایج تبدیل شرکت

فصل ششم: انحلال شرکت سهامی

بخش اول: علل انحلال شرکت
مبحث اول: انحلال قهری
مبحث دوم: انحلال به تصمیم مجمع عمومی
مبحث سوم: انحلال به حکم دادگاه
بخش دوم: نتایج انحلال شرکت
مبحث اول: تصفیه
گفتار اول: وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه
گفتار دوم: طرق تصفیه
گفتار سوم: ختم تصفیه
مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت

کتابنامه

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه