بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی دروس تخصصی تجارت حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)
حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)

دکتر ربیعا اسکینی

36,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب
سمت
نام برند : سمت
+ موارد بیشتر

مشخصات کلی

نام ناشر

سمت

نام مولف

دکتر ربیعا اسکینی

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

28

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

316

تیراژ

12000

شابک

9786000207045

عنوان

اختصارها

پیشگفتار چاپ اول

پیشگفتار چاپ چهارم

مقدمه

باب اول: برات

فصل اول: معرفی برات

بخش اول: تاریخچه برات
مبحث اول: تاریخچه اقتصادی برات
مبحث دوم: تاریخچه حقوقی برات
بخش دوم: نقش برات در حیات اقتصادی
مبحث اول: برات، وسیله پرداخت
مبحث دوم: برات وسیله تأمین اعتبار
بخش سوم: ماهیت حقوقی برات
مبحث اول: نظریه‌های کلاسیک
مبحث دوم: نظریه‌های جدید

فصل دوم: صدور برات

بخش اول: شرایط شکلی برات
مبحث اول: مندرجات قانونی
مبحث دوم: مندرجات اختیاری برات
بخش دوم: شرایط ماهوی برات
مبحث اول: رضایت
مبحث دوم: اهلیت
مبحث سوم: جهت صدور برات
بخش سوم: شرط کجل برتن
مبحث اول تعریف محل
مبحث دوم: ضرورت وجود محل
مبحث سوم: انتقال مالکیت محل
مبحث چهارم: رژیم حقوقی محل برات از نظر حقوق بین الملل خصوصی

فصل سوم: قبول و نکول برات

بخش اول: قبول برات
مبحث اول: ارائه برات برای قبولی
مبحث دوم: شکل قبولی و ویژگی‌های آن
مبحث سوم: آثار قبولی برات
بخش دوم: نکول برات
مبحث اول: مفهوم و خصایص نکول
مبحث دوم: آثار نکول
مبحث سوم: قبولی شخص ثالث

فصل چهارم: ظهرنویسی

بخش اول: ظهرنویسی برای انتقال
مبحث اول: شرایط شکلی ظهرنویسی
مبحث دوم: شرایط ماهوی ظهرنویسی
مبحث سوم: آثار ظهرنویسی
بخش دوم: ظهرنویسی برای وکالت
مبحث اول: تعریف و فایده
مبحث دوم: شکل ظهرنویسی برای وکالت
مبحث سوم: ماهیت حقوقی
بخش سوم: ظهرنویسی برای وثیقه

فصل پنجم: ضمانت

بخش اول: تعریف و فایده
بخش دوم: شکل ضمانت
مبحث اول: ضمانت در ورقه برات
مبحث دوم: ضمانت به موجب سند جداگانه
بخش سوم: شرایط ماهوی ضمانت
مبحث اول: اشخاصی که می‌توانند پرداخت برات را ضمانت کنند
مبحث دوم: تعیین مضمونٌ عنه
مبحث سوم: موضوع ضمانت
بخش چهارم: آثار ضمانت
مبحث اول: تعهد ضامن در مقابل دارنده
مبحث دوم: تعهد مضمونٌ عنه
مبحث سوم: تعهد مضمونٌ عنه در مقبل ضامن
مبحث چهارم: تعهد دیگر مسئولان برات در مقابل ضامن

فصل ششم: پرداخت برات

بخش اول: شرایط پرداخت برات
مبحث اول: ارائه برات
مبحث دوم: پرداخت برات توسط براتگیر
مبحث سوم: پرداخت برات توسط شخص ثالث
مبحث چهارم: آثار پرداخت برات
بخش دوم: اعتراض (واخواست)
مبحث اول: ضرورت اعتراض
مبحث دوم: تشریفات اعتراض
بخش سوم: مسئولیت امضا کنندگان برات
مبحث اول: تکالیف دارنده برات
مبحث دوم: نحوه اعمال حقوق دارنده برات
بخش چهارم: مرور زمان
مبحث اول: رژیم خاص مرور زمان برات
مبحث دوم: شمول یا عدم شمول منع کلی مرور زمان نسبت به...

فصل هفتم: برات و سیستم تعارض قوانین

بخش اول: قانون حاکم بر صدور برات
بخش دوم: قانون حاکم بر تعهدات بعد از صدور
بخش سوم: قانون حاکم بر طرق اعمال حقوق ناشی از برات

باب دوم: سفته، قبض انبار و اسناد در وجه حامل

فصل اول: سفته

بخش اول: تاریخچه و فایده سفته
بخش دوم: شکل سفته
مبحث اول: مندرجات سفته
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم قید مندرجات قانونی
بخش سوم: ماهیت سفته
بخش چهارم: اجرای مقررات برات در مورد سفته

فصل دوم: قبض انبار

بخش اول: تعریف و ماهیت قبض انبار
بخش دوم: ظهرنویسی قبض انبار
بخش سوم: پرداخت قبض انبار

فصل سوم: اسناد در وجه حامل

بخش اول: رژیم حقوقی اسناد در وجه حامل
مبحث اول: تعریف سند در وجه حامل
مبحث دوم: مقررات حاکم بر سند در وجه حامل
بخش دوم: موارد استفاده‌ی اسناد در وجه حامل
بخش سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل
مبحث اول: اسناد در وجه حامل دارای کوپن
مبحث دوم: اسناد دیگر در وجه حامل

باب سوم: چک

فصل اول: تعریف، فایده و قواعد عمومی چک

بخش اول: تعریف و فایده اقتصادی چک
مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی چک
مبحث دوم: فایده اقتصادی چک
بخش دوم: تاریخچه چک و مقررات حاکم بر آن
بخش سوم: چک در حقوق بین الملل

فصل دوم: صورت چک

بخش اول: چک عادی
مبحث اول: صورت چک
بخش دوم: چک‌های خاص
مبحث اول: چک تضمین شده
مبحث دوم: انواع دیگر چک

فصل سوم: الزامات مربوط به اشخاص ذی نفع

مبحث اول: شرایط مربوط به صادرکننده
مبحث دوم: شرایط مربوط به محالٌ علیه
مبحث سوم: شرایط مربوط به دارنده
بخش دوم: ضرورت وجود محل
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های محل
مبحث دوم: ضمانت اجرای صدور چک بلامحل

فصل چهارم: انتقال چک

بخش اول: صور انتقال
بخش دوم: آثار انتقال
مبحث اول: ظهرنویسی برای انتقال مالکیت
مبحث دوم: ظهرنویسی برای وثیقه

فصل پنجم: پرداخت چک

بخش اول: شرایط پرداخت
مبحث اول: تکالیف دارنده در ارائه چک
مبحث دوم: تکالیف بانک
بخش دوم: آثار و نتایج عدم پرداخت چک
مبحث اول: شرایط مسئولیت مسئولان چک
مبحث دوم: حدود حق رجوع دارنده به مسئولان

پیوست: قانون اصلاحیه چک 1382

منابع و مآخذ

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه