بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

قوانین و مقررات بیمه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

قوانین و مقررات بیمه

جهانگیر منصور

130,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

دیدآور

نام مولف

جهانگیر منصور

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

13

قطع کتاب وزیری گالینگور
تعداد صفحه

911

تیراژ

600

فهرست موضوعی

دفتر اول- قوانین بیمه

دفتر دوم- بیمه‌ی حوادث اشخاص- بیمه‌های زندگی

دفتر سوم- بیمه‌ی هزینه‌های بیمارستانی

دفتر چهارم- بیمه‌ی آتش‌سوزی

دفتر پنجم- بیمه‌ی باربری کالا- بیمه‌ی صادرات کالا

دفتر ششم- قوانین مسئولیت مدنی – بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل

دفتر هفتم- بیمه‌ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان

بیمه‌ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای متصدیان حمل و نقل داخلی

دفتر هشتم- بیمه‌ی بیکاری

دفتر نهم- بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی

دفتر دهم- بیمه‌ی خدمات درمانی، عمر و حوادث نیروهای مسلح

دفتر یازدهم- بیمه‌ی خدمات درمانی خویش فرمایان

دفتر دوازدهم- قوانین تأمین اجتماعی

دفتر سیزدهم- اضافات و الحاقات جدید

فهرست کلی و تفصیلی

دفتر اول

قوانین بیمه

قانون بیمه

معاملات بیمه

فسخ و بطلان

مسئولیت بیمه‌گر

قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری

بخش اول- بیمه‌ی مرکزی ایران

قسمت اول- تشکیل و موضوع

قسمت دوم- وظایف و اختیارات

قسمت سوم- ارکان بیمه‌ی مرکزی ایران

بخش دوم- بیمه گری

قسمت اول- مؤسسات بیمه

قسمت دوم- انحلال و ورشکستگی

قسمت سوم- انتقال عملیات و ادغام

قسمت چهارم- مقررات مختلف

تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه‌ی غیردولتی

تصویب نامه راجع به بیمه‌ی کالا و افراد توسط بیمه‌ی مرکزی ایران

تصویب نامه راجع به میزان بیمه‌ی شرکت‌های حمل و نقل هوایی ایرانی به خارج از کشور

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مفاد موافقت نامه‌ی شرکت اسلامی بیمه‌ی سرمایه گذاری و اعتبار صادرات

قانون بیمه‌ی محصولات کشاورزی

آیین نامه‌ی نمایندگی بیمه

اساسنامه‌ی سازمان بیمه‌ی سلامت ایران

آئین نامه‌ی اجرایی بند (ز) ماده‌ی (38) قانون برنامه‌ی پنجساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه در خصوص هزینه‌ی اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت

تصویب نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه ‌هزینه‌ی اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت

تصویب نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال 1393

دفتر دوم

بیمه‌ی حوادث اشخاص- بیمه‌های زندگی

بیمه نامه‌ی حوادث اشخاص (انفرادی)

تعرفه‌ی بیمه‌ی حوادث

مکمل تعرفه‌ی بیمه‌ی حوادث

آیین نامه‌ی بیمه‌های زندگی

تصویب نامه در خصوص کاهش سهمیه‌ی بیمه‌ی اتکایی اجباری

دفتر سوم

بیمه‌ی هزینه‌های بیمارستانی

شرایط عمومی بیمه‌ی نامه‌ی گروهی هزینه‌های بیمارستانی

تعرفه‌ی بیمه‌ی هزینه‌های بیمارستانی و جراحی

تعرفه‌ی بیمه‌ی تکمیلی هزینه‌های بیمارستانی

دفتر چهارم

بیمه‌ی آتش سوزی

تعیین میزان حق بیمه‌ی مربوط به بیمه‌ی مستقیم آتش سوزی (تعرفه‌ی بیمه‌ی آتش‌سوزی) (آئین نامه‌ی شماره‌ی 9)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (9) مربوط به بیمه‌ی آتش سوزی آئین نامه‌ی شماره‌ی 1/9

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (9) مربوط به بیمه‌ی آتش سوزی (آیین نامه‌ی شماره 3/9)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (9) مربوط به بیمه‌ی آتش سوزی (آیین نامه‌ی شماره 4/9)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (9) مربوط به بیمه‌ی آتش سوزی (آیین نامه‌ی شماره 5/9)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (9) مربوط به بیمه‌ی آتش سوزی (آیین نامه‌ی شماره 6/9) *مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (9) مربوط به بیمه‌ی آتش سوزی (آیین نامه‌ی شماره 7/9)

شرایط عمومی بیمه نامه‌ی آتش سوزی، صاعقه، انفجار (آیین نامه‌ی شماره‌ی 21)

منضم به بیمه نامه‌ی آتش سوزی شماره‌ی 21 (آئین نامه‌ی شماره‌ی 1/21)

شرایط الحاقیه‌ی بیمه‌ی زلزله منضم به بیمه نامه‌ی آتش سوزی (آیین نامه‌ی 3/21)

تعریف بیمه‌ی آتش سوزی و خطرات اضافی (آیین نامه‌ی شماره‌ی 25)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (25) راجع به تعرفه‌ی بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی (آیین نامه‌ی شماره‌ی 3/25)

دفتر پنجم

بیمه‌ی باربری کالا- بیمه‌ی صادرات کالا

تعیین میزان حق بیمه‌ی مربوط به بیمه‌ی مستقیم باربری کالا (تعرفه‌ی بیمه‌ی باربری) (آیین نامه‌ی شماره‌ی 8)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (8) (آئین نامه‌ی شماره‌ی 1/8)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (8) مربوط به تعرفه‌ی بیمه‌ی باربری (آئین نامه‌ی شماره‌ی 2/8)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (8) مربوط به تعرفه‌ی بیمه‌ی باربری (آئین نامه‌ی شماره‌ی 3/8)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (8) مربوط به تعرفه‌ی بیمه‌ی باربری (آئین نامه‌ی شماره‌ی 4/8)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (8) مربوط به تعرفه‌ی بیمه‌ی باربری (آئین نامه‌ی شماره‌ی 5/8)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (8) مربوط به تعرفه‌ی بیمه‌ی باربری (آئین نامه‌ی شماره‌ی 7/8)

مقررات مکمل آیین نامه‌ی شماره‌ی (8) مربوط به تعرفه‌ی بیمه‌ی باربری (آئین نامه‌ی شماره‌ی 8/8)

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه