بستن

مرتب سازی :
- مبانی حقوقی تنظیم قرارداد ارسال فوری% حراج 10

مبانی حقوقی تنظیم قرارداد

 • 260,000 تومان
 • 234,000 تومان
- حقوق مدنی 3 مسئولیت قراردادی % حراج 10

حقوق مدنی 3 مسئولیت قراردادی

 • 270,000 تومان
 • 243,000 تومان
- راهنمای نگارش (قراردادهای خصوصی) ارسال فوری% حراج 10

راهنمای نگارش (قراردادهای خصوصی)

 • 540,000 تومان
 • 486,000 تومان
- آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی % حراج 10

آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

 • 600,000 تومان
 • 540,000 تومان
- فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی % حراج 10

فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- حقوق مدنی جلد اول تشکیل قراردادها و تعهدات ارسال فوری% حراج 10

حقوق مدنی جلد اول تشکیل قراردادها و تعهدات

 • 315,000 تومان
 • 283,500 تومان
- حقوق مدنی جلد سوم آثار قراردادها و تعهدات ارسال فوری% حراج 10

حقوق مدنی جلد سوم آثار قراردادها و تعهدات

 • 280,000 تومان
 • 252,000 تومان
- مسولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد ارسال فوری% حراج 10

مسولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد

 • 210,000 تومان
 • 189,000 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد اول % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد اول

 • 43,500 تومان
 • 39,150 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد دوم % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد دوم

 • 47,500 تومان
 • 42,750 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد سوم % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد سوم

 • 49,000 تومان
 • 44,100 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد پنجم % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد پنجم

 • 56,000 تومان
 • 50,400 تومان
- دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی (قرارداد-ایقاع) ارسال فوری% حراج 10

دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی (قرارداد-ایقاع)

 • 250,000 تومان
 • 225,000 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد ششم % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد ششم

 • 50,000 تومان
 • 45,000 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد هفتم % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد هفتم

 • 57,500 تومان
 • 51,750 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد هشتم % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد هشتم

 • 53,500 تومان
 • 48,150 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد نهم % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد نهم

 • 60,000 تومان
 • 54,000 تومان
- مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد دهم % حراج 10

مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی جلد دهم

 • 84,500 تومان
 • 76,050 تومان
- راه و چاه قرارداد نویسی % حراج 10

راه و چاه قرارداد نویسی

 • 36,000 تومان
 • 32,400 تومان
- مجموعه قرارداد های سفید % حراج 10

مجموعه قرارداد های سفید

 • 300,000 تومان
 • 270,000 تومان
- نحوه عملی تنظیم قراردادها % حراج 10

نحوه عملی تنظیم قراردادها

 • 50,000 تومان
 • 45,000 تومان
جستجوی محصولات
وضعیت موجودی محصولات
دسته بندی
از تا
فیلتر ها
فقط نمایش کالاهای موجود
از تا
دسته بندی ها