بستن

مرتب سازی :
- بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری % حراج 10

بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری

 • 35,000 تومان
 • 31,500 تومان
- مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی % حراج 10

مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی

 • 51,000 تومان
 • 45,900 تومان
- منشور سازمان ملل متحد % حراج 10

منشور سازمان ملل متحد

 • 120,000 تومان
 • 108,000 تومان
- نقش سازمان فائو در تامین امنیت غذایی جهان % حراج 10

نقش سازمان فائو در تامین امنیت غذایی جهان

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول % حراج 10

تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول

 • 450,000 تومان
 • 405,000 تومان
- تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم % حراج 10

تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم

 • 40,000 تومان
 • 36,000 تومان
- حقوق سازمان های بین المللی جلد اول % حراج 10

حقوق سازمان های بین المللی جلد اول

 • 220,000 تومان
 • 198,000 تومان
- حقوق سازمان های بین المللی جلد دوم % حراج 10

حقوق سازمان های بین المللی جلد دوم

 • 77,000 تومان
 • 69,300 تومان
- جرایم سازمان یافته فراملی جلد اول % حراج 10

جرایم سازمان یافته فراملی جلد اول

 • 55,000 تومان
 • 49,500 تومان
- جرایم سازمان یافته فراملی جلد دوم % حراج 10

جرایم سازمان یافته فراملی جلد دوم

 • 70,000 تومان
 • 63,000 تومان
- حقوق سازمان های بین المللی % حراج 10

حقوق سازمان های بین المللی

 • 70,000 تومان
 • 63,000 تومان
- منشور سازمان ملل متحد % حراج 10

منشور سازمان ملل متحد

 • 169,000 تومان
 • 152,100 تومان
- مبانی سازمان و مدیریت % حراج 10

مبانی سازمان و مدیریت

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- اصول سرپرستی سازمان % حراج 10

اصول سرپرستی سازمان

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- مدیریت رفتار سازمانی % حراج 10

مدیریت رفتار سازمانی

 • 170,000 تومان
 • 153,000 تومان
جستجوی محصولات
وضعیت موجودی محصولات
دسته بندی
از تا
فیلتر ها
فقط نمایش کالاهای موجود
از تا
دسته بندی ها