بستن

فروشگاه آوابوک / جستجوی محصولات / دکتر عبدالله خدابخشی
مرتب سازی :
- حقوق بیمه و مسئولیت مدنی % حراج 10

حقوق بیمه و مسئولیت مدنی

 • 160,000 تومان
 • 144,000 تومان
- حقوق دعاوی 1 قواعد عمومی دعاوی % حراج 10

حقوق دعاوی 1 قواعد عمومی دعاوی

 • 210,000 تومان
 • 189,000 تومان
- حقوق دعاوی 2 تحلیل فقهی-حقوقی % حراج 10

حقوق دعاوی 2 تحلیل فقهی-حقوقی

 • 170,000 تومان
 • 153,000 تومان
- حقوق دعاوی 3 تحلیل و نقد رویه قضایی ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی 3 تحلیل و نقد رویه قضایی

 • 350,000 تومان
 • 315,000 تومان
- حقوق دعاوی 6 بایسته های حقوق داوری تطبیقی ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی 6 بایسته های حقوق داوری تطبیقی

 • 180,000 تومان
 • 162,000 تومان
- حقوق دعاوی جلد 5(تحلیل حقوقی و روایات) ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی جلد 5(تحلیل حقوقی و روایات)

 • 90,000 تومان
 • 81,000 تومان
- حقوق دعاوی 2 تحلیل فقهی_ حقوقی % حراج 10

حقوق دعاوی 2 تحلیل فقهی_ حقوقی

 • 170,000 تومان
 • 153,000 تومان
- حقوق دعاوی جلد 3 تحلیل و نقد رویه قضایی ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی جلد 3 تحلیل و نقد رویه قضایی

 • 350,000 تومان
 • 315,000 تومان
- حقوق دعاوی 4 تحلیل منتخب ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی 4 تحلیل منتخب

 • 100,000 تومان
 • 90,000 تومان
- حقوق دعاوی جلد اول قواعد عمومی دعاوی ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی جلد اول قواعد عمومی دعاوی

 • 210,000 تومان
 • 189,000 تومان
- حقوق دعاوی 6 بایسته های حقوق داوری تطبیقی ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی 6 بایسته های حقوق داوری تطبیقی

 • 180,000 تومان
 • 162,000 تومان
- حقوق دعاوی 8 تحلیل و نقد رویه قضایی (حقوقی اجتماعی فلسفی ) ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی 8 تحلیل و نقد رویه قضایی (حقوقی اجتماعی فلسفی )

 • 220,000 تومان
 • 198,000 تومان
- حقوق دعاوی 7 ارسال فوری% حراج 10

حقوق دعاوی 7

 • 240,000 تومان
 • 216,000 تومان
- جبران خسارت کارگران در نظام مسوولیت مدنی % حراج 10

جبران خسارت کارگران در نظام مسوولیت مدنی

 • 175,000 تومان
 • 157,500 تومان
- فلسفه حقوق _دو جلدی ارسال فوری% حراج 10

فلسفه حقوق _دو جلدی

 • 1,200,000 تومان
 • 1,080,000 تومان
جستجوی محصولات
وضعیت موجودی محصولات
دسته بندی
از تا
فیلتر ها
فقط نمایش کالاهای موجود
از تا
دسته بندی ها