بستن

مرتب سازی :
- جامع نکات حقوق تجارت % حراج 10

جامع نکات حقوق تجارت

 • 98,000 تومان
 • 88,200 تومان
- دوره حقوق مدنی_عقود معین جلد دوم_ مشارکتها صلح ارسال فوری% حراج 10

دوره حقوق مدنی_عقود معین جلد دوم_ مشارکتها صلح

 • 220,000 تومان
 • 198,000 تومان
- وصیت در حقوق مدنی ایران ارسال فوری% حراج 10

وصیت در حقوق مدنی ایران

 • 280,000 تومان
 • 252,000 تومان
- الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی جلد سوم :بیمه مسولیت ارسال فوری% حراج 10

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی جلد سوم :بیمه مسولیت

 • 320,000 تومان
 • 288,000 تومان
- دوره حقوق مدنی عقود معین جلد چهارم ارسال فوری% حراج 10

دوره حقوق مدنی عقود معین جلد چهارم

 • 440,000 تومان
 • 396,000 تومان
- دوره حقوق مدنی عقود معین جلد سوم_عطایا ارسال فوری% حراج 10

دوره حقوق مدنی عقود معین جلد سوم_عطایا

 • 350,000 تومان
 • 315,000 تومان
- آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) % حراج 10

آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)

 • 190,000 تومان
 • 171,000 تومان
- اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی % حراج 10

اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

 • 140,000 تومان
 • 126,000 تومان
- آیین دادرسی مدنی (3-2-1) % حراج 10

آیین دادرسی مدنی (3-2-1)

 • 30,000 تومان
 • 27,000 تومان
- آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) % حراج 10

آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)

 • 145,000 تومان
 • 130,500 تومان
- آیین دادرسی مدنی جلداول % حراج 10

آیین دادرسی مدنی جلداول

 • 130,000 تومان
 • 117,000 تومان
- تعارض قوانین % حراج 10

تعارض قوانین

 • 140,000 تومان
 • 126,000 تومان
- حقوق علائم تجاری % حراج 10

حقوق علائم تجاری

 • 180,000 تومان
 • 162,000 تومان
- حقوق اختراعات % حراج 10

حقوق اختراعات

 • 33,000 تومان
 • 29,700 تومان
- اصول حقوق مالکیت فکری % حراج 10

اصول حقوق مالکیت فکری

 • 32,000 تومان
 • 28,800 تومان
- مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی % حراج 10

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

 • 45,000 تومان
 • 40,500 تومان
- حقوق مالکیت معنوی % حراج 10

حقوق مالکیت معنوی

 • 100,000 تومان
 • 90,000 تومان
- حقوق ثبت اسناد % حراج 10

حقوق ثبت اسناد

 • 25,000 تومان
 • 22,500 تومان
جستجوی محصولات
وضعیت موجودی محصولات
دسته بندی
از تا
دسته بندی ها