بستن

مرتب سازی :
- دکل حفاری دورانی و ملحقات آن % حراج 10

دکل حفاری دورانی و ملحقات آن

 • 200,000 تومان
 • 180,000 تومان
- مهندسی حفاری کاربردی جلد دوم % حراج 10

مهندسی حفاری کاربردی جلد دوم

 • 500,000 تومان
 • 450,000 تومان
- مهندسی حفاری کاربردی جلد اول % حراج 10

مهندسی حفاری کاربردی جلد اول

 • 425,000 تومان
 • 382,500 تومان
- آموزش نرم افزار های شبیه سازی مخازن نفت و گاز CMG ارسال فوری% حراج 10

آموزش نرم افزار های شبیه سازی مخازن نفت و گاز CMG

 • 256,000 تومان
 • 230,400 تومان
- مهندسی گل حفاری % حراج 10

مهندسی گل حفاری

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- مبانی عملیات اسید کاری % حراج 10

مبانی عملیات اسید کاری

 • 120,000 تومان
 • 108,000 تومان
- تکنولوژی چاه های افقی در صنعت نفت % حراج 10

تکنولوژی چاه های افقی در صنعت نفت

 • 250,000 تومان
 • 225,000 تومان
- اصول مهندسی حفاری تمام رنگی % حراج 10

اصول مهندسی حفاری تمام رنگی

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- مقدمه ای بر اکتشافات ژئوفیزیکی % حراج 10

مقدمه ای بر اکتشافات ژئوفیزیکی

 • 470,000 تومان
 • 423,000 تومان
- چاه پیمایی و ارزیابی سازند % حراج 10

چاه پیمایی و ارزیابی سازند

 • 300,000 تومان
 • 270,000 تومان
- اصول مهندسی حفاری % حراج 10

اصول مهندسی حفاری

 • 150,000 تومان
 • 135,000 تومان
- مهندسی سیال حفاری % حراج 10

مهندسی سیال حفاری

  ناموجود