بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

مجد

نام مولف
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

یاسر منصوری

مترجم
سال انتشار
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

1398

نوبت انتشار
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

1

قطع کتاب
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران
وزیری شومیز
تعداد صفحه
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

611

تیراژ
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

500

شابک
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

9786222250218