بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی

دیدآور

نام مولف
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی

اسماعیل سعدی پور و زهرا قلمی

مترجم
سال انتشار
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی

1398

نوبت انتشار
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی

1

قطع کتاب
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی
وزیری شومیز
تعداد صفحه
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی

83

تیراژ
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی

210

شابک
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی

9786006208855