بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دیدآور

نام مولف
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جهانگیر منصور

مترجم
سال انتشار
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1403

نوبت انتشار
قطع کتاب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جیبی
تعداد صفحه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

127

تیراژ
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5000

شابک
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9789648891072