بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
محشای اجرای ثبت (مطابق با رویه و مقررات جدید ثبتی)

نگاه بینه

نام مولف
محشای اجرای ثبت (مطابق با رویه و مقررات جدید ثبتی)

بهرام حسن زاده

مترجم
سال انتشار
محشای اجرای ثبت (مطابق با رویه و مقررات جدید ثبتی)

1402

نوبت انتشار
محشای اجرای ثبت (مطابق با رویه و مقررات جدید ثبتی)

10

قطع کتاب
محشای اجرای ثبت (مطابق با رویه و مقررات جدید ثبتی)
وزیری شومیز
تعداد صفحه
محشای اجرای ثبت (مطابق با رویه و مقررات جدید ثبتی)

300

تیراژ
محشای اجرای ثبت (مطابق با رویه و مقررات جدید ثبتی)

500

شابک
محشای اجرای ثبت (مطابق با رویه و مقررات جدید ثبتی)

9786006224374