بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
بررسی قراردادهای فرانشیز در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق امریکا

حقوق یار

نام مولف
بررسی قراردادهای فرانشیز در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق امریکا

عبدالوحید قناعتی و حسین قربانیان

مترجم
سال انتشار
بررسی قراردادهای فرانشیز در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق امریکا

1397

نوبت انتشار
بررسی قراردادهای فرانشیز در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق امریکا

1

قطع کتاب
بررسی قراردادهای فرانشیز در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق امریکا
وزیری شومیز
تعداد صفحه
بررسی قراردادهای فرانشیز در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق امریکا

161

تیراژ
بررسی قراردادهای فرانشیز در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق امریکا

1000

شابک
بررسی قراردادهای فرانشیز در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق امریکا

9786229906460