بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

توازن

نام مولف
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

فایزه صالحی رزوه

مترجم
سال انتشار
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

1402

نوبت انتشار
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

1

قطع کتاب
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
جیبی
تعداد صفحه
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

80

تیراژ
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

500

شابک
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

9786225430310