بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آموزش و پرورش آموزگار دبیر و هنر آموز حیطه اختصاصی

سامان سنجش

نام مولف
آموزش و پرورش آموزگار دبیر و هنر آموز حیطه اختصاصی

دکتر محمد علی عزیزی-دکتر مهدی تقوی کیا

مترجم
سال انتشار
آموزش و پرورش آموزگار دبیر و هنر آموز حیطه اختصاصی

1402

نوبت انتشار
آموزش و پرورش آموزگار دبیر و هنر آموز حیطه اختصاصی

1

قطع کتاب
آموزش و پرورش آموزگار دبیر و هنر آموز حیطه اختصاصی
رقعی شومیز
تعداد صفحه
آموزش و پرورش آموزگار دبیر و هنر آموز حیطه اختصاصی

504

تیراژ
شابک
آموزش و پرورش آموزگار دبیر و هنر آموز حیطه اختصاصی

9786225606968