بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
متون فقه 3 حقوق عمومی و بین الملل

کتاب آوا

نام مولف
متون فقه 3 حقوق عمومی و بین الملل

دکتر ابوالفضل الیاسی نیا

مترجم
سال انتشار
متون فقه 3 حقوق عمومی و بین الملل

1402

نوبت انتشار
متون فقه 3 حقوق عمومی و بین الملل

1

قطع کتاب
متون فقه 3 حقوق عمومی و بین الملل
وزیری شومیز
تعداد صفحه
متون فقه 3 حقوق عمومی و بین الملل

133

تیراژ
شابک
متون فقه 3 حقوق عمومی و بین الملل

9786003468146