بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی

دادبخش

نام مولف
محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی

زینب حمدی اصل

مترجم
سال انتشار
محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی

1402

نوبت انتشار
محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی

1

قطع کتاب
محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی
رقعی شومیز
تعداد صفحه
محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی

404

تیراژ
شابک
محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی

9786225299610