بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
کنکور اختصاصی دانشجو معلم رشته ریاضی و فیزیک علوم تجربی و فنی حرفه ای کاردانش

سامان سنجش

نام مولف
کنکور اختصاصی دانشجو معلم رشته ریاضی و فیزیک علوم تجربی و فنی حرفه ای کاردانش

دکتر محمد علی عزیزی

مترجم
سال انتشار
کنکور اختصاصی دانشجو معلم رشته ریاضی و فیزیک علوم تجربی و فنی حرفه ای کاردانش

1402

نوبت انتشار
قطع کتاب
کنکور اختصاصی دانشجو معلم رشته ریاضی و فیزیک علوم تجربی و فنی حرفه ای کاردانش
رقعی شومیز
تعداد صفحه
کنکور اختصاصی دانشجو معلم رشته ریاضی و فیزیک علوم تجربی و فنی حرفه ای کاردانش

168

تیراژ
شابک
کنکور اختصاصی دانشجو معلم رشته ریاضی و فیزیک علوم تجربی و فنی حرفه ای کاردانش

9786225606883