بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

دادبازار

نام مولف
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

سیاوش هوشیار

مترجم
سال انتشار
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

1402

نوبت انتشار
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

1

قطع کتاب
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
جیبی
تعداد صفحه
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

174

تیراژ
شابک
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

9786229055434