بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
حقوق بین الملل_جلد دوم_روابط تابعان

میزان

نام مولف
حقوق بین الملل_جلد دوم_روابط تابعان

دکتر ابراهیم بیگ زاده

مترجم
سال انتشار
حقوق بین الملل_جلد دوم_روابط تابعان

1401

نوبت انتشار
حقوق بین الملل_جلد دوم_روابط تابعان

1

قطع کتاب
حقوق بین الملل_جلد دوم_روابط تابعان
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
حقوق بین الملل_جلد دوم_روابط تابعان

976

تیراژ
شابک
حقوق بین الملل_جلد دوم_روابط تابعان

97862221231921