بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای

توازن

نام مولف
مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای

سید رضا موسوی

مترجم
سال انتشار
مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای

1402

نوبت انتشار
مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای

5

قطع کتاب
مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای
جیبی
تعداد صفحه
مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای

496

تیراژ
شابک