بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مجموعه کامل قوانین و مقررات عام و خاص (حقوقی و کیفری)

توازن

نام مولف
مجموعه کامل قوانین و مقررات عام و خاص (حقوقی و کیفری)

بهرام امن زاده_امیر چنگیری_میثم باقری

مترجم
سال انتشار
مجموعه کامل قوانین و مقررات عام و خاص (حقوقی و کیفری)

1401

نوبت انتشار
مجموعه کامل قوانین و مقررات عام و خاص (حقوقی و کیفری)

1

قطع کتاب
مجموعه کامل قوانین و مقررات عام و خاص (حقوقی و کیفری)
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
مجموعه کامل قوانین و مقررات عام و خاص (حقوقی و کیفری)

1130

تیراژ
شابک
مجموعه کامل قوانین و مقررات عام و خاص (حقوقی و کیفری)

9786225430143