بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قانون فوتبال (مجموعه قوانین ملی منطقه ای و بین المللی فوتبال)

مجد

نام مولف
قانون فوتبال (مجموعه قوانین ملی منطقه ای و بین المللی فوتبال)

دکتر امیر ساعد وکیل_میلاد گازرانی

مترجم
سال انتشار
قانون فوتبال (مجموعه قوانین ملی منطقه ای و بین المللی فوتبال)

1401

نوبت انتشار
قانون فوتبال (مجموعه قوانین ملی منطقه ای و بین المللی فوتبال)

1

قطع کتاب
قانون فوتبال (مجموعه قوانین ملی منطقه ای و بین المللی فوتبال)
وزیری شومیز
تعداد صفحه
قانون فوتبال (مجموعه قوانین ملی منطقه ای و بین المللی فوتبال)

534

تیراژ
شابک
قانون فوتبال (مجموعه قوانین ملی منطقه ای و بین المللی فوتبال)

9786222258672