بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

چتردانش

نام مولف
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

رضا کریمی منفرد_آیدین لطف اله زادگان

مترجم
سال انتشار
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

1401

نوبت انتشار
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

1

قطع کتاب
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

225

تیراژ
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

1000

شابک
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین نامه های ثبتی

97860041057741