بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد دوم

آراه

نام مولف
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد دوم

دپارتمان علوم سیاسی انتشارات آراه

مترجم
سال انتشار
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد دوم

1401

نوبت انتشار
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد دوم

2

قطع کتاب
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد دوم
وزیری شومیز
تعداد صفحه
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد دوم

414

تیراژ
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد دوم

2000

شابک
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد دوم

9786226935845