بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد اول

آراه

نام مولف
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد اول

دپارتمان علوم سیاسی انتشارات آراه

مترجم
سال انتشار
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد اول

1401

نوبت انتشار
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد اول

2

قطع کتاب
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد اول
وزیری شومیز
تعداد صفحه
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد اول

480

تیراژ
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد اول

2000

شابک
علوم سیاسی و روابط بین الملل کتاب جامع دکتری جلد اول

9786226935838