بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
داوری تجاری بین المللی کتاب دوم_آیین رسیدگی در دیوان داوری

گنج دانش

نام مولف
داوری تجاری بین المللی کتاب دوم_آیین رسیدگی در دیوان داوری

دکتر مهراب داراب پور دکتر محمدرضا داراب پور دکتر محمد داراب پور

مترجم
سال انتشار
داوری تجاری بین المللی کتاب دوم_آیین رسیدگی در دیوان داوری

1401

نوبت انتشار
داوری تجاری بین المللی کتاب دوم_آیین رسیدگی در دیوان داوری

2

قطع کتاب
داوری تجاری بین المللی کتاب دوم_آیین رسیدگی در دیوان داوری
وزیری شومیز
تعداد صفحه
داوری تجاری بین المللی کتاب دوم_آیین رسیدگی در دیوان داوری

248

تیراژ
داوری تجاری بین المللی کتاب دوم_آیین رسیدگی در دیوان داوری

248

شابک
داوری تجاری بین المللی کتاب دوم_آیین رسیدگی در دیوان داوری

9786227974171