بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر

دادستان

نام مولف
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر

علی رسولی

مترجم
سال انتشار
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر

1401

نوبت انتشار
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر

1

قطع کتاب
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر
جیبی

گالینگور

تعداد صفحه
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر

263

تیراژ
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر

1000

شابک
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر

9786227927085