بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف

دادستان

نام مولف
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف

علی رسولی

مترجم
سال انتشار
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف

1401

نوبت انتشار
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف

1

قطع کتاب
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف
جیبی

گالینگور

تعداد صفحه
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف

204

تیراژ
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف

1000

شابک
قوانین بدون غلط قوانین و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف

9786227927078