بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
محشی آزمونی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی

توازن

نام مولف
محشی آزمونی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی

یحیی پیری_دکتر امید ملا کریمی

مترجم
سال انتشار
محشی آزمونی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی

1400

نوبت انتشار
محشی آزمونی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی

2

قطع کتاب
محشی آزمونی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی
وزیری شومیز
تعداد صفحه
محشی آزمونی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی

640

تیراژ
محشی آزمونی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی

2000

شابک
محشی آزمونی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی

9786008847755