بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آیین دادرسی کیفری _موضوعی _نموداری

توازن

نام مولف
آیین دادرسی کیفری _موضوعی _نموداری

امین بخشی زاده_علی آزاده

مترجم
سال انتشار
آیین دادرسی کیفری _موضوعی _نموداری

1401

نوبت انتشار
آیین دادرسی کیفری _موضوعی _نموداری

3

قطع کتاب
آیین دادرسی کیفری _موضوعی _نموداری
رقعی شومیز
تعداد صفحه
آیین دادرسی کیفری _موضوعی _نموداری

250

تیراژ
آیین دادرسی کیفری _موضوعی _نموداری

1100

شابک
آیین دادرسی کیفری _موضوعی _نموداری

9786007918180