بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
محشی آزمونی قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

توازن

نام مولف
محشی آزمونی قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

دکتر محمد حسین صادقی_یحیی پیری

مترجم
سال انتشار
محشی آزمونی قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

1402

نوبت انتشار
محشی آزمونی قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

4

قطع کتاب
محشی آزمونی قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی
وزیری شومیز
تعداد صفحه
محشی آزمونی قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

335

تیراژ
محشی آزمونی قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

1000

شابک
محشی آزمونی قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

9786229400937