بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آیین دادرسی مدنی ادغام و تفکیک دعاوی

سهامی انتشار

نام مولف
آیین دادرسی مدنی ادغام و تفکیک دعاوی

دکتر حسین اسماعیلی

مترجم
سال انتشار
آیین دادرسی مدنی ادغام و تفکیک دعاوی

1401

نوبت انتشار
آیین دادرسی مدنی ادغام و تفکیک دعاوی

2

قطع کتاب
آیین دادرسی مدنی ادغام و تفکیک دعاوی
وزیری شومیز
تعداد صفحه
آیین دادرسی مدنی ادغام و تفکیک دعاوی

342

تیراژ
شابک