بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
فیلم تدریس آموزشی مفهومی حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

مکتوب آخر

نام مولف
فیلم تدریس آموزشی مفهومی حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

وحید مراد خانی

مترجم
سال انتشار
فیلم تدریس آموزشی مفهومی حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

1401

نوبت انتشار
قطع کتاب
تعداد صفحه
تیراژ
شابک
فیلم تدریس آموزشی مفهومی حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

1526985474521