بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)

توازن

نام مولف
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)

سید رضا موسوی

مترجم
سال انتشار
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)

1402

نوبت انتشار
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)

9

قطع کتاب
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)
جیبی
سیمی
تعداد صفحه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)

271

تیراژ
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)

500

شابک
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)

9786007918234