بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت )

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نام مولف
حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت )

محسن ملک افضلی|حسین جوان آراسته

مترجم
سال انتشار
حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت )

1401

نوبت انتشار
حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت )

7

قطع کتاب
حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت )
وزیری شومیز
تعداد صفحه
حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت )

297

تیراژ
حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت )

500

شابک